piątek, 21 czerwca, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
 • No products in the cart.
Gmina Łubniany

Budżet Gminy Łubniany na 2024 rok

Decyzją Rady Gminy z 18 grudnia łubniański budżet w 2024 roku wyniesie 61 449 372,63 zł. Na liście wydatków jak zwykle znalazło się wiele różnych zadań bieżących, ale też sporo inwestycji, które pochłoną w sumie 12 627 692,96 zł.

W przyszłym roku wydatki będą wyższe od dochodów o 3 405 620 zł, a deficyt planuje się sfinansować z wolnych środków. Wśród wydatków bieżących przewidzianych na 2024 rok znalazły się natomiast m.in.:

 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 457 000 zł, w tym 387 000 zł na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy;
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 699 361 zł, z czego 3 577 910 zł pochłonie gospodarka odpadami komunalnymi, a 910 000 zł oświetlenie ulic, placów i dróg;
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 326 634,02 zł, gdzie 625 000 zł przewidziano dla Łubniańskiego Ośrodka Kultury, zaś 450 000 zł dla bibliotek;
 • oświata i wychowanie – 22 986 207,81 zł, z czego 9 447 505,64 to środki dla przedszkoli, a 11 730 521,17 zł dla szkół podstawowych;
 • pomoc społeczna – 3 188 139 zł, w tym 690 000 zł dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • transport i łączność – 2 910 000 zł, gdzie 1 800 000 zł pochłonie lokalny transport drogowy, a 1 015 000 zł drogi gminne.

Prawie 13 milionów złotych przeznaczonych na zadania inwestycyjne to w mniejszości środki Gminy. 10 148 136,93 zł będzie pochodzić z pozyskanych dotacji, głównie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na przyszły rok zaplanowano m.in.:

 • kontynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1703O na odcinku od centrum Łubnian do końca Masowa, co w tym roku będzie kosztować 4 788 530 zł, ale aż 4 275 000 to środki zewnętrzne;
 • kontynuację budowy ZOZ w Luboszycach, na co w 2024 roku przeznaczono 3 683 794,50 zł, w tym 3 400 000 to dotacja z programu Polski Ład;
 • remont zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Brynicy, który potrwa do 2025 roku i tylko w roku 2024 pochłonie 1 339 220 zł, przy dotacji w wysokości 1 248 520 zł;
 • modernizację sali gimnastycznej przy PSP w Jełowej oraz wyposażenie wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Luboszycach – zadanie również ma zakończyć się w 2025 roku, a jego koszt obliczono na 1 133 750 zł, w tym 791 350 zł dotacji.

Pełny budżet gminy Łubniany na 2024 rok można znaleźć TUTAJ.

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz