piątek, 26 lutego, 2021
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Ciekawostki

Chorobowe po macierzyńskim. O czym musi pamiętać przedsiębiorcza mama?

Co ma zrobić przedsiębiorcza mama, gdy skończy się jej zasiłek macierzyński? By zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego i mieć prawo do zasiłku chorobowego powinna zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Kobiety, które prowadzą działalność gospodarczą i mają prawo do zasiłku macierzyńskiego przestają podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności, a podlegają ubezpieczeniom z racji pobierania zasiłku macierzyńskiego. Co to oznacza w praktyce? Tyle, że kobiety na jednoosobowej działalności podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego opłacają jedynie składkę zdrowotną. Natomiast składkę emerytalną i rentową pokrywa budżet państwa.

Od tej zasady jest wyjątek. Jeśli przedsiębiorcza mama pobiera zasiłek macierzyński, który miesięcznie nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego – obecnie to kwota 1000 zł – to nie musi opłacać składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nadal jednak ma obowiązek składać w ZUS deklaracje rozliczeniowe.

Z uwagi na to, że w tym czasie przedsiębiorcza mama nie ma obowiązku opłacania za siebie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności, musi wyrejestrować się z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA i zgłosić się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZZA. Powinna pamiętać, że po wyczerpaniu zasiłku macierzyńskiego trzeba znowu zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu wykonywanej działalności. W tym celu powinna złożyć wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA i zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, jako osoba prowadząca działalność na druku ZUS ZUA. Zgłoszenie musi być złożone w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych.

WAŻNE
Jeśli po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcza mama chce zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego, to na zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA), musi zadeklarować przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zrobi to w ciągu 7 dni, to będzie objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym z tytułu prowadzenia działalności od dnia podanego w zgłoszeniu.

Leave a Reply