piątek, 21 czerwca, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
 • No products in the cart.
Gmina Dobrzeń Wielki

Dobrzeński budżet na 2024 rok

63 658 876 zł wyniesie budżet Gminy Dobrzeń Wielki w 2024 roku, a prawie 15% tej kwoty zostanie przeznaczone na wydatki inwestycyjne – taką decyzję podjęli dobrzeńscy radni podczas ostatniego posiedzenia, które odbyło się 18 grudnia. Jak dokładnie rozdysponowano gminny budżet?

W przyszłym roku wydatki wyniosą o 3 807 428 zł więcej niż dochody. Różnicę pokryją przychody ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów w wysokości 55 916 zł oraz 3 751 512 zł nadwyżki z lat ubiegłych.

Wśród zaplanowanych wydatków bieżących znalazły się m.in.:

 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 522 000 zł, w tym 517 000 zł na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy;
 • kultura fizyczna – 816 200 zł, gdzie 416 200 zł przeznaczono na obiekty sportowe;
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 201 000 zł, w tym 829 000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz 275 000 zł dla bibliotek;
 • ochrona zdrowia – 400 000 zł, w tym 340 000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi;
 • oświata i wychowanie – 30 923 181 zł, gdzie 8 377 960 zł pochłoną bieżące wydatki w przedszkolach, 12 289 557 zł w szkołach podstawowych, 1 032 201 zł w szkole branżowej, 2 324 646 zł w technikum i 2 371 998 zł w liceum, zaś 805 912 zł przeznaczono na świetlice szkolne a 778 295 zł na stołówki;
 • pomoc społeczna – 3 194 712 zł, z czego 1 448 456 zł otrzyma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • transport i łączność – 1 409 500 zł, z czego 1 303 500 zł przeznaczono na drogi gminne.

9 108 143 zł, czyli niespełna 15% gminnego budżetu przeznaczono na inwestycje. Na 2024 rok zaplanowano m.in.:

 • rozbudowę ul. Sienkiewicza w Dobrzeniu Wielkim – 2 840 000 zł;
 • przebudowę części budynku szkoły podstawowej w Kup z przeznaczeniem na przedszkole – 2 200 000 zł;
 • budowę stacji transformatorowej do zasilania Gminnego Ośrodka Kultury, ośrodka zdrowia w Dobrzeniu Wielkim, stołówki szkolnej i jadłodajni – 447 000 zł;
 • rozbudowę odcinka ul. Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim – 420 000 zł;
 • wykonanie projektu budowy przedszkola przy ul. Irysowej w Dobrzeniu Wielkim – 140 000 zł.

Pierwszy raz jesteśmy w sytuacji, kiedy budżet zamyka nam się „na żyletki”. Dopóki nie wpłyną środki z dofinansowań, które mamy otrzymać na kolejne inwestycje, postępujemy bardzo ostrożnie i będziemy realizować tylko to, co zaplanowaliśmy w tym roku. Kiedy sytuacja się wyjaśni, prawdopodobnie na przełomie lutego i marca zaczniemy wprowadzać do budżetu nowe zadania. Taką metodę stosujemy praktycznie przez całą kadencję – mówił wójt Piotr Szlapa.

Echo Gmin Opolskich

4 komentarze

 • Cytat: ” ochrona zdrowia – 400 000 zł, w tym 340 000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi ” – moje pytanie brzmi: kto z gminy lub znajomych włodarzy będzie się cieszył z tych 340 tys? Czy naprawdę nie ma ważniejszych celów na wydanie tych pieniędzy? Postawicie znów baner na przyczepie koło straży w Dobrzeniu Małym i to będzie wasze przeciwdziałanie alkoholizmowi tak jak to bylo z narkotykami? A znajomy z gminy zainkasuje ponad ćwierć bańki za wypożyczenie przyczepy?

 • W budżecie Gminy Dobrzeń Wielki na 2024 rok znajduje się kwota 360.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem:
  https://bip.dobrzenwielki.pl/845/9039/gminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-w-dobrzeniu-wielkim.html
  Jednocześnie informujemy, że w trakcie obecnej kadencji samorządu (od 2018 roku) środki te były przeznaczone na organizację działań profilaktycznych jak zawody sportowe i rekreacyjne, zajęcia edukacyjne i szkolenia prowadzone przez szkoły i organizacje pozarządowe. Od 2018 roku nie prowadzono w Gminie Dobrzeń Wielki kampanii promocyjnych przy pomocy banerów i innych nośników zewnętrznej reklamy wizualnej. Każdego roku samorząd gminy Dobrzeń Wielki publikuje sprawozdanie z realizacji budżetu, w których widnieją poszczególne pozycje wydatków. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Dodaj komentarz