piątek, 21 czerwca, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Ekologia

Emisja gazów cieplarnianych – czym jest i jak ją ograniczyć?

ELG21 z Pixabay

W związku z tym, że coraz częściej poruszane są kwestie globalnego ocieplenia, nierzadko możemy usłyszeć o emisji dwutlenku węgla, metanu czy innych gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Czym właściwie jest emisja i jak ją zmniejszyć?

Emisja zanieczyszczeń to ilość zanieczyszczeń, jakie są wprowadzane do środowiska, zarówno przez czynniki naturalne, takie jak wybuchy wulkanów, jak i antropogeniczne, czyli związane z działalnością człowieka. Analogicznie, emisja gazów cieplarnianych to ilość tychże gazów wprowadzanych do atmosfery.
Przez to, że gazy cieplarniane zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej, powstaje efekt cieplarniany, który powoduje globalne ocieplenie. Najbardziej potęgują je takie gazy jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), para wodna oraz gazy fluorowane.
Najwięcej wydzielamy dwutlenku węgla – stanowi on 76% emisji spowodowanych przez człowieka. Kiedy zostaje wyemitowany, 40% emisji pozostaje w atmosferze przez 100 lat, 20% – przez 1000 lat, a 10% emisji może zostać w atmosferze nawet przez 10 000 lat.
Metan pozostaje w atmosferze krócej niż CO2, lecz jest gazem o wiele silniejszym. Choć odpowiada za 16% antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych, ma 25 razy większy wpływ na klimat niż dwutlenek węgla.
Podtlenek azotu odpowiada za 6% emisji gazów cieplarnianych, a gazy fluorowe za 2%. Para wodna nie jest wliczana w emisję gazów cieplarnianych, mimo że jest uznana za jeden z nich.

Skąd te emisje?

Ogrzewanie i energia elektryczna (głównie spalanie węgla, oleju i gazu ziemnego) odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych. Rolnictwo i działalność związana z gospodarką gruntami (np. deforestacja – wycinanie lasów) to kolejne 25% emisji.
Przemysł –produkcja dóbr, żywności i surowców oraz budownictwo to jedna piąta emisji. Kolejne 14% to transport i związane z nim zużycie paliw kopalnych. Ponad 6% emisji to te związane z mieszkaniami – używanie klimatyzacji, gotowanie, gospodarka odpadami i ściekami. Prawie 10% emisji pochodzi z innych działalności związanych z energią.

Jak je ograniczyć?

Widząc, skąd pochodzą poszczególne rodzaje emisji, można łatwo wywnioskować, jak je zmniejszyć. Wybierać odnawialne źródła energii i ciepła, nie przegrzewać mieszkań, poruszać się rowerem lub komunikacją zbiorową, jeśli mamy taką możliwość. Chronić przyrodę, nie marnować żywności i unikać nadmiernego konsumpcjonizmu, czyli, innymi słowy, nie kupować rzeczy, które nie są nam potrzebne. Najwięcej jednak zdziałać mogą politycy – powinniśmy zatem wybierać tych, którym zależy na klimacie, a tym samym dobru całego społeczeństwa.

 

Dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Wodnej w Opolu

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz