piątek, 21 czerwca, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Popielów

„Ginące zawody nad Doliną Odry”. Konkurs dla dzieci i młodzieży

W Gminnej Bibliotece Publicznej z/s w Popielowie trwa konkurs literacki dla dzieci i młodzieży „Ginące zawody nad Doliną Odry”. Do wygrania atrakcyjne nagrody – karty podarunkowe do księgarni o wartości od 50 do 200 złotych. Termin składania prac upłynie 15 września.

Konkurs skierowano do uczniów od II klasy szkoły podstawowej do maksymalnie 17 roku życia. Zadaniem uczestników jest samodzielne napisanie krótkiej, maksymalnie 2-stronicowej pracy w języku polskim lub w gwarze śląskiej, na temat dziedzictwa i tradycji wsi znajdujących się w opolskiej Dolinie Odry, dotyczących dawnych i zanikających zawodów, m.in. rzemiosła, rękodzielnictwa bądź wytwarzanych produktów lokalnych. Wiedza może być pozyskiwana z różnych źródeł, jednak założono, że głównym będą starsze pokolenia. Zupełnie dowolna jest natomiast forma – może to być np. opowiadanie, wiersz czy felieton. Dodatkowe punkty zgarną prace, w których znajdą się zdjęcia albo grafiki.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy II – V i klasy VI – VIII + uczniowie szkół ponadpodstawowych do 17 lat. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody w postaci kart podarunkowych do jednej z sieciowych księgarń o wartości: 200 zł za pierwsze miejsce, 150 zł za drugie i 100 zł za zdobycie trzeciej lokaty. Wyróżnienia zostaną nagrodzone bonami o wartości 50 zł.

Do 15 września potrwa przyjmowanie prac. Składać można je osobiście w siedzibie GBP w Popielowie lub listownie, na adres: Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Popielowie, ul. Powstańców 34, 46-090 Popielów. Ważne, by do pracy załączona była karta zgłoszeniowa. Pełen regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową można znaleźć TUTAJ.

„Ginące zawody nad Doliną Odry”. Konkurs dla dzieci i młodzieży 4

Konkurs to jedna z części większego projektu „Ginące zawody nad opolską Doliną Odry”, który realizuje popielowska biblioteka. W ramach tej inicjatywy zaplanowano też szereg warsztatów dla dzieci i dorosłych:

  • warsztaty kowalstwa w Muzeum Kowalstwa w Prószkowie,
  • warsztaty piekarstwa w Muzeum Wsi Opolskiej,
  • warsztaty wikliniarstwa przy budynku GBP,
  • warsztaty rybołówstwa na jednym z wydarzeń plenerowych w gminie Popielów.

Zostanie również opracowana i wydana książka „Ginące zawody nad Doliną Odry”, dotycząca dziedzictwa kulturowego i tradycji ginących zawodów w Dolinie Odry województwa opolskiego. W publikacji zostaną wykorzystane informacje, materiały i zdjęcia z prac uczestników konkursu literackiego. Założono, że książka zostanie wydana nakładem 500 sztuk, które zostaną bezpłatnie rozprowadzone na terenie Opolszczyzny.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz