piątek, 21 czerwca, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Popielów

Gmina Popielów rozpoczęła pracę nad Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2024–2030

Wójt Sybilla Stelmach ogłosiła, że Urząd Gminy Popielów przystąpił do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024–2030. Odpowiednia uchwała została już podjęta, teraz czas na projekt i konsultacje społeczne.

Procedura opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji składa się z kilku etapów. Zanim Rada Gminy będzie mogła zagłosować nad jego uchwaleniem, konieczne jest jeszcze:

  1. podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia GPR,
  2. ogłoszenie informacji o podjętej uchwale,
  3. sporządzenie projektu GPR,
  4. przeprowadzenie konsultacji społecznych,
  5. wystąpienie o zaopiniowanie projektu,
  6. wprowadzenie zmian wynikających z konsultacji oraz opinii.

Pierwsze dwa etapy zostały już spełnione. Popielowscy radni przyjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia GPR, co zostało też ogłoszone m.in. poprzez obwieszczenie wójt Stelmach. Ruszyły więc prace nad opracowaniem projektu GPR, który następnie będzie przedmiotem konsultacji społecznych, podczas których zainteresowani będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Gmina Popielów rozpoczęła pracę nad Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2024–2030 4

 

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz