środa, 22 marca, 2023
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Łubniany

Ogłoszenie Urzędu Gminy dla wsi Dąbrówka Łubniańska

Mrdidg z Pixabay

OGŁOSZENIE
dla mieszkańców wsi Dąbrówka Łubniańska

Informujemy, że do dnia 30 lipca 2018 roku firma projektowa APM Anna Michałek z/s. 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 15/3 prowadzi prace terenowe nad aktualizacją dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska. W terminie tym upoważnieni przedstawiciele firmy będą konsultowali z mieszkańcami poszczególnych posesji przebieg trasy przyłącza oraz lokalizację przepompowni przydomowej.

Pytania należy kierować pod numer telefonu 77 427 0547 – Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany.

Leave a Reply