środa, 29 listopada, 2023
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Łubniany

Ogłoszenie Urzędu Gminy dla wsi Dąbrówka Łubniańska

OGŁOSZENIE
dla mieszkańców wsi Dąbrówka Łubniańska

Informujemy, że do dnia 30 lipca 2018 roku firma projektowa APM Anna Michałek z/s. 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 15/3 prowadzi prace terenowe nad aktualizacją dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska. W terminie tym upoważnieni przedstawiciele firmy będą konsultowali z mieszkańcami poszczególnych posesji przebieg trasy przyłącza oraz lokalizację przepompowni przydomowej.

Pytania należy kierować pod numer telefonu 77 427 0547 – Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Łubniany.

Echo Gmin Opolskich

Leave a Reply