czwartek, 29 lutego, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Dobrzeń WielkiWiadomości

Remontu na razie nie będzie

Ostatnia sesja dobrzeńskiej Rady Gminy, która odbyła się 28 marca, budziła skrajne emocje. Z jednej strony radni jednomyślnie popierali takie uchwały jak złożenie wniosku o zmianę granic gminy, z drugiej zażarcie kłócili się o to, która inwestycja wymaga wcześniejszej realizacji.

W projekcie uchwały zmieniającej tegoroczny budżet zawarto między innymi zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na remont ul. Korfantego, co miałoby pochłonąć 900 tysięcy zł. Przeciwko temu punktowi zaoponował jednak radny Arkadiusz Kulas, zwracając uwagę na fakt, że w trakcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów nie dyskutowano na temat tej inwestycji, a projekt ją uwzględniający dotarł do radnych dopiero po godzinie 14:00 w dniu sesji.

– Moim zdaniem są inne, ważniejsze zadania, na które można przeznaczyć te pieniądze. Mam na myśli zadbanie o bezpieczeństwo w gminie poprzez przebudowę ul. Szpitalnej w Kup czy budowę parkingu na Osiedlu Energetyk – argumentował.

Zgodził się z nim radny Józef Gregulec, który złożył oficjalny wniosek o wykreślenie tego punktu z omawianej uchwały, oraz radni Piotr Libawski i Zbigniew Wajman, którzy uznali, że Rada Gminy powinna otrzymać więcej czasu na przeanalizowanie całej inwestycji.

– Nie chodzi o zaniechanie, a jedynie odwleczenie tej sprawy w czasie – mówił Piotr Libawski.

Taką postawą oburzony był radny Rafał Kampa, który zaznaczał, że kwestią przebudowy ul. Korfantego zajmowała się Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, która większością głosów poparła projekt. Radny Kampa zwrócił także uwagę na fakt, że temat modernizacji tej drogi był w poprzednich latach poruszany już wielokrotnie.

– Mieszkańcy ul. Korfantego od zarania dziejów poruszają się po drodze gruntowej, a my z własnych środków remontowaliśmy drogi powiatowe – mówił wzburzony. – Staramy się o 300 000 zł dofinansowania na tę inwestycję. Oczywiście zgadzam się z tym, że bezpieczeństwo jest ważne, ale jeśli mamy szansę na środki zewnętrzne, to realizujmy te zadania po kolei – przekonywał Rafał Kampa.

O dofinansowaniu wspomniał także wójt Piotr Szlapa, zaznaczając, że podjęcie uchwały z wyodrębnieniem pieniędzy na przebudowę ul. Korfantego oznacza przede wszystkim zabezpieczenie tych środków do czasu otrzymania decyzji, czy dotacja została przyznana.

– Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Zarówno ul. Szpitalna, gdzie przebudowa jest konieczna, jak i ul. Korfantego – ostatnia nieutwardzona droga w gminie – są bardzo ważnymi inwestycjami. Natomiast nie chciałbym wydawać pieniędzy na coś, co może zostać pokryte przez środki zewnętrzne – mówił.

Wójt wyraził jednak zrozumienie dla radnych, którzy woleliby dokładniej przeanalizować problem, ponieważ jedynie niewielka część Rady Gminy – ta wchodząca w skład Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – miała okazję dokładnie zapoznać się z projektem. Temat pojawił się w ostatniej chwili i nie było czasu na kompleksowe przedstawienie sprawy wszystkim radnym.

Z czasem dyskusja stawała się coraz bardziej agresywna. Radni zarzucali sobie nawzajem podejmowanie decyzji pod kątem kolejnych wyborów samorządowych czy dbanie jedynie o „własne podwórko”.

– Nie wiem co wy robicie. Mamy gotowy projekt ze wszystkimi pozwoleniami, czekamy na dofinansowanie, musimy tylko zabezpieczyć środki w budżecie – grzmiał Rafał Kampa.

– Ja nie rozumiem dlaczego ten temat nie został poruszony na Komisji Budżetu i Finansów – kontrował Arkadiusz Kulas.

Samo głosowanie w sprawie odrzucenia punktu o remoncie ul. Korfantego musiało odbyć się dwa razy, ponieważ za pierwszym razem nastąpił remis – spośród 13 obecnych radnych 6 osób było za, 6 przeciw i jedna wstrzymała się od głosu. Ostatecznie jednak wniosek został przyjęty, a uchwała podjęta z pominięciem kwestii przebudowy drogi.

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz