poniedziałek, 12 kwietnia, 2021
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Region OpoleCzarnowąsy

Druhowie z Czarnowąsów podsumowali 2017 rok [Sprostowanie]

Druhowie z Czarnowąsów podsumowali

Sprostowanie

W marcowo/kwietniowym numerze Echa Gmin Opolskich pojawiła się błędna wersja artykułu „Druhowie z Czarnowąsów podsumowali 2017 rok”. Informacje zawarte w tekście są nieaktualne. Za błąd serdecznie przepraszam Zarząd oraz wszystkich strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowąsach.

Poniżej zamieszczam prawidłową wersję tekstu. Pojawi się ona także w kolejnym wydaniu Echa Gmin Opolskich.

Autorka tekstu – Natalia Krawczyk

 

Druhowie z Czarnowąsów podsumowali 2017 rok

W remizie strażackiej w Czarnowąsach nadszedł czas na podsumowanie ubiegłego roku. A było co podsumowywać! Szereg inicjatyw, nowy sprzęt i, przede wszystkim, wstąpienie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, za które podziękowania należą się komendantowi miejskiej straży pożarnej – starszemu brygadierowi Pawłowi Kielarowi, który wspierał jednostkę w procesie starania się o wstąpienie do KSR-G.

W zebraniu sprawozdawczym, poza miejscowymi strażakami ochotnikami, uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta – naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego, Bogumiła Grudzień-Kuligowska oraz inspektor Jolanta Zaprzał, nowy opiekun z Komendy Głównej PSP – Marcin Urban, oraz prezes gminnego zarządu OSP w Dobrzeniu Wielkim – Rafał Kołodziej.

Ubiegły rok w liczbach

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowąsach liczy sobie ogółem 60 członków (10 kobiet), w tym 37 zwyczajnych i 21 wspierających, jedną drużynę pożarniczą kobiet oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopięcą i dziewczęcą. Strażacy 60 razy wyruszali do akcji ratunkowych, w tym gasili 15 pożarów, 38 razy brali udział w likwidacji miejscowych zagrożeń i 8 razy reagowali na fałszywy alarm.

Druhowie udzielali się również społecznie i kulturalnie – pilnie współpracowali z Radą Dzielnicy i Bernhardem Serwuschokiem, wieloletnim członkiem OSP w Czarnowąsach, wspomagali miejscową parafię, zabezpieczając między innymi pochód w Boże Ciało, organizowali zabawy dla członków miejscowego OSP i wszystkich mieszkańców oraz wzięli udział w Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Zwyczajowo druhowie z Czarnowąsów przeprowadzili też czyszczenie rynien w sali wiejskiej, zorganizowali imprezę z okazji 8 marca dla swoich kobiet w remizie oraz jak zwykle wodzili niedźwiedzia, część zebranych pieniędzy przekazując na cele społeczne.

Strażacy z Czarnowąsów współpracowali również z miejscową szkołą i przedszkolem, przeprowadzając pogadanki edukacyjne o tematyce pożarniczej, które mają pobudzić młodą wyobraźnię, zaszczepić w dzieciach i młodzieży strażackiego bakcyla i zachęcić młodzież do wstąpienia w szeregi OSP.

Specjalistyczny sprzęt ratujący życie

W pracy strażaka nie mniej ważne niż gruntowne przeszkolenie i zaangażowanie jest odpowiednie wyposażenie. Wśród sprzętu, jaki pojawił się w zeszłym roku na stanie jednostki, poza ubraniami i drobnym sprzętem, jest specjalistyczna torba ratownicza, będąca prezentem od Urzędu Miasta i KRUS-u, wentylator oddymiający, dmuchawa do liści oraz przyczepa wraz z łodzią płaskodenną, saniami lodowymi i osprzętem. To ostatnie ściśle powiązane jest ze wstąpieniem do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ponieważ jednostka wybrała tam specjalizację ratownictwo wodne.

Co w roku 2018?

Strażacy ochotnicy z Czarnowąsów dyskutowali także nad planami na rok bieżący. Wśród nich jest zakup nowego samochodu gaśniczego oraz odświeżający remont strażnicy, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz.

Zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowąsach zakończyło głosowanie nad przyznaniem absolutorium dla Zarządu, którego druhowie udzielili jednogłośnie.

N. K.

Leave a Reply