piątek, 26 lutego, 2021
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina PopielówPopielów

Strażacy z Popielowa podsumowali miniony rok

Strażacy z Popielowa podsumowali miniony rok

19. stycznia w remizie strażackiej w Popielowie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność i finanse jednostki za rok 2017.

Spotkanie poprowadził naczelnik OSP Damian Stasch. W zebraniu uczestniczyli również wójt Dionizy Duszyński, opiekun gminnej OSP – Grzegorz Domaradzki oraz gościnnie dh Barbara Dębska.

Naczelnik Damian Stasch przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności za miniony rok.

Po wysłuchaniu podsumowania finansowego i organizacyjnego druhowie jednogłośnie je przyjęli i udzielili Zarządowi absolutorium.

Jednostka liczy 35. druhów, w tym 2 kobiety. OSP w Popielowie posiada jedną drużynę MDP chłopięcą i jedną drużynę MDP dziewczęcą. Drużyna HDP dziewczęta w gminnych zawodach pożarniczych zajęła II miejsce, seniorzy miejsce V.

Strażacy w roku 2017 do pożarów i zagrożeń miejscowych wyjeżdżali aż 44 razy, w tym gasili 12 pożarów, 31 razy zaś uczestniczyli w likwidacji miejscowych zagrożeń i raz wyjeżdżali do fałszywego alarmu.

Wójt podkreślił, że zagrożeń z roku na rok przybywa i jednostki OSP coraz częściej wyjeżdżają do ich likwidacji. Tereny gminy po wielokroć nawiedzają wichury, czyniąc szkody i stwarzając zagrożenie dla mieszkańców.

Strażacy zabezpieczali liczne wydarzenia kulturalne i społeczne w gminie, przeprowadzili w szkołach i przedszkolach pogadanki oraz pokaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Zorganizowali także zabawę charytatywną, na której zebrali 5 028 zł na rzecz chorującej mieszkanki gminy.

Oprócz dofinansowania z Urzędu Gminy druhowie sami szukali środków finansowych na swoją działalność. Środki ze zbiórki złomu wzbogaciły budżet jednostki o 8 000 zł. Prezes Marcin Kulig serdecznie dziękuje mieszkańcom Popielowa, Lubieni, Koloni Popielowskiej, Wielopola za wsparcie w akcji zbiórki złomu.

Leave a Reply