wtorek, 23 kwietnia, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Wiadomości

Stypendium dla maturzystów. Do zdobycia aż 7 tysięcy złotych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Tegoroczni maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą starać się o 7 tysięcy złotych dofinansowania na pierwszy rok studiów oraz dostęp do oferty rozwojowej. Rekrutacja zakończy się 18 sierpnia.

Stypendium Pomostowe składa się z dwóch głównych elementów – dofinansowania w kwocie 7 tys. zł, które jest wypłacane ratami przez 10 miesięcy, a także oferty rozwojowej, obejmującej warsztaty, szkolenia i konferencje, dzięki którym stypendyści rozwijają kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne w karierze zawodowej. Ponadto, osiągnięcie dobrych wyników w nauce oraz wykazanie się aktywnością społeczną na pierwszym roku studiów uprawnia do starania się o stypendia na kolejne lata, o stypendia językowe oraz stypendia na studia za granicą. Oferta rozwojowa dla stypendystów jest dostępna przez cały okres studiów, niezależnie od tego, czy w danym roku pobierane jest stypendium.

O stypendium na I rok studiów może ubiegać się tegoroczny maturzysta, który:

  • pochodzi z małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców;
  • jest członkiem niezamożnej rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 2 443 zł brutto;
  • uzyskał minimum 100 punktów na maturze, zgodnie z algorytmem dostępnym TUTAJ;
  • został przyjęty na I rok studiów stacjonarnych w polskiej publicznej uczelni na rok akademicki 2023/2024.

Aby otrzymać stypendium, kandydat musi także spełniać jeden z poniższych warunków:

  • być dzieckiem byłego pracownika PGR,
  • być uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole średniej,
  • należeć do rodziny wielodzietnej lub być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
  • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

Aby otrzymać stypendium, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w terminie od 7 lipca do 18 sierpnia. Regulamin, niezbędne dokumenty oraz odnośnik do aplikacji rekrutacyjnej można znaleźć TUTAJ.

Program Stypendiów Pomostowych powstał w 2002 roku z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która jest partnerem strategicznym zarządzającej programem Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Głównymi partnerami są Fundacja BNP Paribas i Fundacja Inter Cars.

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz