piątek, 26 lutego, 2021
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina PopielówPopielów

Wieści z sesji Rady Gminy w Popielowie

Wieści z sesji Rady Gminy w Popielowie

Na razie fuzji nie będzie

Na lutowej sesji Rady Gminy trochę zawrzało. Zaplanowana w porządku obrad uchwała w sprawie połączenia Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z Gminną Biblioteką Publiczną i utworzenie nowej instytucji pod nazwą Samorządowe Centrum Kultury i Czytelnictwa została wycofana z obrad. Wniosek w tej sprawie złożył radny Damian Gamrot, radni przegłosowali go większością głosów. Temat wymaga szerszej analizy i dyskusji, argumenty o optymalizacji i oszczędności mającej wyniknąć z połączenia dwóch instytucji nie przekonały radnych.

Kierowniczka GBP – Monika Macioszek, która jest przeciwna fuzji, tłumaczyła, że najpierw trzeba przeprowadzić rozmowy, zapytać mieszkańców, czytelników, bo fuzja na pewno nie wpłynie korzystnie na działalność bibliotek, ograniczony zostanie ich budżet, nie będzie pieniędzy na nowe książki i na inne cele.

Coraz głośniej o przemocy

Tak wynikało z przedstawionego przez kierowniczkę GOPS – Barbarę Piekarek sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego. Zadaniem takiego zespołu składającego się z kilku osób (policjant, pracownik społeczny, nauczyciel, pedagog, pracownik urzędu gminy, kurator sądowy, przedstawiciel służby zdrowia), jest niesienie pomocy osobom krzywdzonym.

Z roku na rok przybywa ilość osób zgłaszających przemoc w rodzinie.

Najprawdopodobniej nie świadczy to o rosnącej fali agresji, a raczej o odwadze zgłaszania tego faktu odpowiednim osobom i instytucjom. Coraz więcej ofiar przemocy wychodzi z ukrycia, stąd większa ilość zakładanych niebieskich kart – przypuszcza Barbara Piekarek.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Na działania profilaktyczne popielowski samorząd wydał niemal 130 tys. zł, o czym poinformowała radnych sekretarz Ilona Lenart, przedstawiając sprawozdanie z działalności komisji antyalkoholowej. Środki finansowe trafiły do różnych grup wiekowych, chociaż najczęściej wspierały przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży. Ogólnie z tej puli finansowano inicjatywy sportowo – rekreacyjne, kulturalne i prozdrowotne.

Drogi – temat zmora

W interpelacjach i sprawach różnych najwięcej uwag i wniosków dotyczyło stanu dróg powiatowych i gminnych. Na pytania radnych o drogi gminne wójt Dionizy Duszyński odpowiedział, że prace remontowe są zaplanowane. Moderniazacja ulicy Kasztanowej i Podwale w Rybnej będzie przeprowadzona, kiedy zakończą się prace związane z budową kanalizacji. Drogi rolne także będą naprawiane i utwardzane.

Sprawą dróg powiatowych polecono zająć się radnemu powiatowemu – Piotrowi Szafrańskiemu.

– Tylko intensywne sygnalizowanie problemu i ciągłe przypominanie może przynieść efekt – mówił wójt Duszyński. Radny powiatowy obiecał monitorować sprawę i walczyć o modernizację dróg powiatowych w gminie Popielów.

Leave a Reply