środa, 29 listopada, 2023
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Popielów

Wieści z popielowskiej sesji

Wieści z popielowskiej sesji

Ostatnia wakacyjna sesja Rady Gminy w Popielowie rozpoczęła się miłym akcentem podziękowania za wieloletnią współpracę byłej dyrektorce Gminnej Biblioteki Publicznej Monice Macioszek i przywitania nowej kierowniczki – Magdaleny Lubdy. Panie otrzymały upominki książkowe od radnego Stanisława Szynkowskiego, członka Stowarzyszenia Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej.

Monika Macioszek podziękowała radnym i przedstawicielom lokalnych władz za wieloletnią i owocną współpracę, wszelkie okazane wsparcie, życzyła też swojej następczyni sukcesów i wystarczających środków finansowych na rozwój biblioteki.

Strażacy ze Starych Siołkowic dostali wyższą kwotę na nowy samochód

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o podwyższeniu dotacji dla OSP Stare Siołkowice na zakup nowego samochodu. Do kwoty 40 tys. zł, samorząd dorzucił jeszcze 20 tys., będące uzupełnieniem brakującej sumy. Samochód został wybrany, przetarg rozstrzygnięty, pozostało podpisać umowę, wpłacić pieniądze i odebrać nowy wóz.

Mieszkańcy gminy składali wnioski o szacowanie szkód

Z informacji przekazanej przez wójta Dionizego Duszyńskiego wynika, że do urzędu gminy wpłynęło kilkadziesiąt wniosków o szacowanie szkód.

23 razy urzędnicy szacowali na wniosek rolników szkody łowieckie. Zmieniła się jednak ustawa i odtąd szacowaniem szkód zajmą się koła łowieckie, nie urząd gminy, do których należy składać wnioski.

17 wniosków szacujących straty rolników spowodowane suszą trafiło do wojewody opolskiego.

Suszą dotknięte zostało prawie 280 ha powierzchni gruntów, głównie w Karłowicach, Stobrawie, Kuźnicy Katowskiej i Kurzniach.

Popielów liderem w pozyskiwaniu środków na renowacje zabytków

Sekretarz Ilona Lenart przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z działań samorządu na rzecz pielęgnacji i renowacji obiektów zabytkowych na terenie gminy. Wśród wymienionych inwestycji, zrealizowanych w lwiej części ze środków unijnych, najważniejsze to odbudowa stajni, wozowni i mostu w Karłowicach, renowacja ołtarzy, witraży, obrazów i figur w kościołach parafialnych w Popielowie, Starych Siołkowicach i Karłowicach oraz liczne publikacje opisujące i obrazujące najcenniejsze miejscowe zabytki. Wśród działań promujących i pielęgnujących dziedzictwo kulturowe wymienione zostały liczne wydarzenia kulturalne, często cykliczne, przedsięwzięcia edukacyjne, warsztaty i wiele innych.

Gmina Popielów patronuje również realizacji programu opieki nad zabytkami gminie Łubniany, Dobrzeń Wielki i Murów, ponieważ wykazuje się największą skutecznością w pozyskiwaniu zewnętrznych dotacji.

Samorząd zaciągnął ponad milion złotych kredytu

Radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez samorząd kredytu długoterminowego na kwotę 1 350 000 zł. Pożyczone pieniądze mają zostać przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019 – 2028.

Alkoholu w gminie nie zabraknie

Radni przyjęli uchwałę określającą maksymalną ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholu w gminie Popielów. I tak:

Ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży to: 30 zezwoleń na sprzedaż piwa i alkoholu do 4,5%, 30 zezwoleń na sprzedaż alk. powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, 30 zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18%.

Ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży to: 20 zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa, 15 zezwoleń na sprzedaż alk. powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa oraz 15 zezwoleń na sprzedaż alk. powyżej 18%.

Oczywiście punkty sprzedaży też są ściśle określone i nie mogą znajdować się w bliskim sąsiedztwie miejsc chronionych, czyli m.in. przy placówkach oświatowych oraz miejscach kultu religijnego.

Ulica Leśna, Polna i Słoneczna otrzymały awans

Radni przyjęli uchwałę o zaliczeniu ulic Słonecznej, Polnej i Leśnej w Karłowicach do dróg gminnych. Awans dróg oznacza m.in. że szybciej doczekają się remontów, na które łatwiej będzie się starać o środki zewnętrzne.

(więcej informacji z sesji w kolejnym papierowym wydaniu Echa)

Echo Gmin Opolskich

Leave a Reply