niedziela, 23 lutego, 2020
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Popielów

Wieści z popielowskiej sesji

Wieści z popielowskiej sesji

Na kwietniowej sesji Rady Gminy w Popielowie poruszono i omówiono wiele wątków.

Jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie przyznania dotacji na budowę Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego w Nowych Siołkowicach oraz na przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w Kaniowie. Przyznano także dotację dla KP w Dobrzeniu Wielkim na zakup alkometru.

Poza tym przyjęto sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

Cześć sesji dotycząca interpelacji i wolnych wniosków obfitowała w zaskakujące tematy.

Dom Kultury w Popielowie chce odłączyć się od Centrum Kultury

Sołtys Karłowic Jolanta Biernacka złożyła na ręce przewodniczącego Rady – Jerzego Kupczyka wniosek o odłączenie od SCTKiR karłowickiego Domu Kultury. Wniosek został podpisany przez członków rady sołeckiej, którzy uzasadniają go chęcią rozwinięcia działalności kulturalnej na terenie sołectwa. Dotychczasowe działania kulturalne, ich zdaniem, nie są wystarczające.

Temat pojawił się na sesji po raz pierwszy, większość radnych usłyszała o chęci odłączenia po raz pierwszy, dlatego zobligowano wójta do przygotowania na kolejną sesję kilku pomysłów na samodzielną działalność karłowickiego Domu Kultury.

Problem dróg, zanieczyszczonych rowów i obelisku w Starych Siołkowicach

Jak zwykle nurtującym radnych problemem były uszkodzone nawierzchnie niektórych dróg. Radny Stanisław Szynkowski polecił pamięci radnemu powiatu Piotrowi Szafrańskiemu odcinek drogi powiatowej z Popielowa do Karłowic.

Radna Krystyna Glatki – Mika przypomniała, jak niebezpieczne jest skrzyżowanie na drodze wojewódzkiej w Popielowie obok stacji benzynowej. Obcy kierowcy nie dostrzegają często znaków drogowych i dochodzi tam do groźnych wypadków i kolizji. Konieczna jest jego przebudowa.

Radny Tadeusz Negrycz – Berezowski poprosił radnego powiatu o interwencję w sprawie usunięcia gałęzi drzew zalegających na rzece Stobrawa przy wjeździe do Karłowic, a Władysław Budas o oczyszczenie rowu biegnącego wzdłuż drogi powiatowej w Stobrawie.

Wójt Dionizy Duszyński powiadomił radnych, że obelisk z tablicą upamiętniającą żołnierzy radzieckich poległych w czasie II wojny światowej, znajdujący się w centrum Starych Siołkowic musi zostać usunięty w myśl ustawy dekomunizacyjnej. Taką decyzję wydał wojewoda oraz Instytut Pamięci Narodowej. Niestety, kamień musi zostać usunięty w całości, nie wystarczyło usunięcie z niego dotychczasowych napisów. Nie można umieścić na nim tablicy z inną treścią. Radni nie zgodzili się z opinią wojewody i IPN-u i postanowili pozostawić go na swoim miejscu. Padła propozycja, aby na wyczyszczonym obelisku zamieścić tablicę upamiętniającą zdobycie przez Stare Siołkowice tytułu najpiękniejszej wsi opolskiej w 2010 roku. Kamień wpisał się na stałe w krajobraz sołectwa, poza tym nie bardzo wiadomo, w jaki sposób i gdzie usunąć obelisk ważący około pięciu ton. Ustalono, że radny Stanisław Szynkowski, który jest historykiem, wystosuje odpowiednie pismo do wojewody argumentujące podjętą przez Radę Gminy decyzję.

Obszerniejszą relację z obrad Rady Gminy zamieścimy w papierowym wydaniu Echa

1 komentarz

Dodaj komentarz