środa, 29 listopada, 2023
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Popielów

Z nadwyżki budżetowej spłacą kredyt

28 grudnia w popielowskiej sali obrad odbyła się ostatnia w roku 2018 sesja, na której radni uchwalili budżet na 2019 rok oraz przyjęli kilka innych uchwał.

Budżet nie tak duży, jak poprzedni, ale stabilny

Radni jednomyślnie przegłosowali budżet gminy na rok 2019 przygotowany przez władze samorządowe poprzedniej kadencji. Nowa Rada analizowała budżet w trakcie prac komisji i został on pozytywnie przez nią zaopiniowany.

Pozytywną opinię, którą przedstawiła radna Nina Szpajcher, wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa.

W 2019 roku budżet Gminy Popielów ustalono na kwotę 35 354 905,00 zł.

W tym dochody bieżące to 29 286 077,00 oraz dochody majątkowe 6 068 828,00 zł.

Zaplanowane zaś przez samorząd wydatki to kwota 33 959 828,00 zł, w tym wydatki bieżące to 26 036 263,00 zł, a inwestycje – 7 923 565,00 zł.

Jak widać, dochód gminy jest wyższy od wydatków o 1 395 077, 00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Planowane inwestycje

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych na 2019 rok są:

– budowa ścieżek pieszo – rowerowych w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski

– drugi etap rozbudowy ulicy Klapacz w Starych Siołkowicach

– przebudowa ulicy Polnej w Karłowicach

– przebudowa ulicy Warszawskiej w Starych Siołkowicach

– rozbudowa drogi powiatowej w Kuźnicy Katowskiej

– modernizacja ulicy Wodociągowej w Kurzniach

– budowa ulicy Wiatraki w Popielowie

– przebudowa głównego skrzyżowania w Popielowie

– modernizacja świetlicy wiejskiej w Stobrawie

– kolejny etap rozbudowy kąpieliska w Nowych Siołkowicach (budowa pomostu, sanitariatów, pola namiotowego, boiska do siatkówki plażowej i monitoringu)

– drugi etap rozbudowy strażnicy OSP w Karłowicach

– przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły na ul. Klapacz w Starych Siołkowicach

– przebudowa szkoły podstawowej w Popielowie

– sporządzenie dokumentacji na potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków

– budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Siołkowicach.

Przeanalizowałam szczegółowo budżet na rok 2019, jest racjonalny, bezpieczny i pro – rozwojowy. Duże uznanie należy się byłej skarbnik – Joannie Rudnik oraz pracownikom urzędu, którzy współtworzyli projekt budżetu. Uwzględnia on całoroczne funkcjonowanie gminy w całokształcie jej zadań i podejmowanych działań. Zabezpieczone zostały środki na utrzymanie urządzeń komunalnych, a także na bieżące remonty i konserwacje. Zapisane są w nim wydatki inwestycyjne wpływające na rozwój gminy, a przede wszystkim na poprawę jakości życia mieszkańców – mówiła wójt Sybilla Stelmach.

Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna dostaną więcej pieniędzy

W budżecie na 2019 rok zaplanowano większą dotację dla Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. SCTKiR otrzymało dotację w wysokości 600 tys. zł zaś GBP 297 tys. zł.

Na gminny sport samorząd zarezerwował 230 tys. zł.

Echo Gmin Opolskich

2 komentarze

Leave a Reply