niedziela, 19 maja, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Popielów

Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Popielów

Popielowscy radni spotkali się dziś (10 listopada) w urzędzie gminy na nadzwyczajnym posiedzeniu. Była to sesja krótka i treściwa, skoncentrowana na dwóch tematach – dotacjach dla podmiotów prowadzących na terenie gminy żłobki i kluby dziecięce oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023–2027.

Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Popielów 4

W poprzedniej relacji z posiedzenia popielowskiej Rady Gminy informowaliśmy o podjętej przez radnych uchwale zwiększającej dotację dla żłóbków i klubów dziecięcych do 400 zł miesięcznie na każde dziecko, co miało zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Podczas dzisiejszej sesji uchwałę tę uchylono, ponieważ uniemożliwiała wypłatę dofinansowania w listopadzie i grudniu tego roku. W zamian zdecydowano się zmienić poprzednią uchwałę, pochodzącą z roku 2013. W efekcie od 1 stycznia dotacja będzie wynosić wspomniane 400 zł na każde dziecko, ale wypłata dofinansowania do końca tego roku również będzie możliwa.

Przypomnijmy, że zwiększenie dotacji jest wynikiem petycji rodziców dzieci, które uczęszczają do Niepublicznego Artystycznego Żłobka „Atti-tude” w Starych Siołkowicach. W petycji zwrócono uwagę m.in. na fakt, że w Gminie Popielów nie funkcjonuje żaden publiczny żłobek, natomiast wsparcie finansowe dla niepublicznych placówek jest na niskim poziomie, co utrudnia rodzicom, a zwłaszcza matkom, powrót do pracy. Opinia zawarta w petycji, połączona ze znacznie zwiększonymi kosztami opieki żłobkowej w porównaniu do 2013 roku, zadecydowała o podwyższeniu dotacji.

Początkowo w porządku obrad znajdowały się tylko dwa punkty związane z uchwałami, dotyczące uchylenia tej październikowej i zmiany uchwały z 2013 roku. W trakcie sesji uzupełniono jednak zakres tematów o przyjęcie do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023–2027. Konieczność podjęcia takiej uchwały wynikała z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z czerwca tego roku, która m.in. rozszerzyła zakres sytuacji, w których należy rozpocząć procedurę „Niebieskiej Karty”.

Sam program ma na celu wprowadzenie w życie działań, które nie tylko będą przeciwdziałać przemocy domowej oraz wspierać jej ofiary, ale też zwrócą uwagę opinii publicznej na ten problem. Będą to m.in. działania profilaktyczne, interwencyjne oraz pomocowe.

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz