środa, 3 marca, 2021
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Dobrzeń Wielki

Z sesji dobrzeńskiej Rady Gminy

Z sesji dobrzeńskiej Rady Gminy

Wczoraj Rada Gminy Dobrzeń Wielki zebrała się na kolejnym posiedzeniu. Większość podejmowanych uchwał związana była z nieruchomościami – radni odstąpili od przetargowego zawarcia umowy dzierżawy działki rolnej w Chróścicach, użyczyli gruntów pod kontenery PCK, ustalili przebieg dróg w Kup i zgodzili się na kupno ziemi pod powiększane boisko sportowe Zespołu Szkół. Nadszedł także czas na podsumowanie „Programu współpracy gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017”, o czym opowiadała zastępca wójta, Irena Weber.

Wyrazy wdzięczności za wspólną pracę na rzecz środowiska

Niewątpliwie najmilszym akcentem były podziękowania radnego Łukasza Kołodzieja dla wszystkich, którzy wsparli organizację pikniku ekologicznego, którego Kołodziej był inicjatorem. Drobne upominki i wyrazy wdzięczności powędrowały do Stowarzyszenia „Borki – Aktywni Razem”, spółki Prowod, Stowarzyszenia Obrony Samorządności „Na Swoim” oraz do Dobrzenia Małego i Chróścic. Łukasz Kołodziej zapewnił także, że nie jest to ostatnia proekologiczna akcja jego autorstwa i zapowiedział, że kolejna będzie związana z budową budek lęgowych dla ptaków.

Z sesji dobrzeńskiej Rady Gminy 5

Kolejne zmiany budżetowe

Przede wszystkim gminny budżet wzbogacił się o 1 297 824,76 zł dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków RPOWO na przebudowę ul. Cebuli i ul. Piaskowej w Chróścicach. Jednak poza wpływami radni uchwalili także wydatki. I tak: 293 428,67 zł przeznaczono na wykup działki przy ul. Mehla w Dobrzeniu pod budowę boiska sportowego na potrzeby Zespołu Szkół, 60 000 zł pochłonie remont sali wiejskiej w Kup, wyposażenie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będzie kosztować 86 300 zł, 12 000 zł przeznaczono na wypłatę rekompensat za pełnione przez funkcjonariuszy Policji służby ponadnormatywne na terenie gminy, natomiast realizacja rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w gminnych szkołach podstawowych pochłonie 7 000 zł, co stanowi 20% kosztów, ponieważ na resztę gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 28 000 zł. Radni postanowili także udzielić pomocy finansowej Komisariatowi Policji w Dobrzeniu i przeznaczyli 2 922 zł na zakup alkometru.

Więcej w następnym numerze Echa Gmin Opolskich.

Leave a Reply