poniedziałek, 12 kwietnia, 2021
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina PopielówStare Siołkowice

Zakończyła się kolejna, duża gminna inwestycja

W gminie Popielów zakończyła się kolejna ważna dla mieszkańców inwestycja.

  1. września przecięto symboliczną wstęgą, oddając tym samym do użytku rozbudowaną i zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach. Ceremoniału dokonał wójt Dionizy Duszyński, jego zastępczyni Marieta Kupka oraz przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kupczyk w towarzystwie projektanta i prezesa firmy wykonawczej – FUNAM z Wrocławia.

Zanim jednak wstęga została przecięta, przedstawiciele władz lokalnych zostali po nowym obiekcie oprowadzeni i uraczeni wiedzą dotyczącą działania SUW. Wójt gospodarskim okiem oglądał pomieszczenia, sprawdzał, czy firma należycie wywiązała się realizacji zadania i czy prace wykonano zgodnie z planem. W trakcie oględzin pracownik urzędu gminy, towarzyszący delegacji, odnotował kilka uwag dotyczących prac wykończeniowych zgłoszonych przez wójta.  Kilka rzeczy na pewno pójdzie do poprawki, m.in. wylewka podłogowa w starym kontenerze SUW, który aktualnie jest magazynem dla przenośnego agregatu prądotwórczego, wentylacja w pomieszczeniu, malowania studni oraz naprawa drogi dojazdowej do stacji, rozjeżdżonej przez ciężki sprzęt.

Po oględzinach wójt podziękował projektantowi, który od lat współpracuje z gminą oraz prezesowi firmy FUNAM. Przypomniał też historię budowy i rozbudowy starej stacji kontenerowej w Starych Siołkowicach.

 – Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach została zbudowana w 1994 roku

i pracowała w układzie jednostopniowego pompowania wody i jednostopniowej filtracji.

W 1990 roku dobudowano zbiornik retencyjny i wprowadzono dwustopniowy układ pompowania.

Następnie w 2008 roku, po zmianie przepisów dotyczących jakości wody, wykonaliśmy remont filtra poziomego, a wyłączony hydrofor zmieniony został na zbiornik reakcji, który dozował sprężone powietrze i chemię (KMnO4+NaOH). Filtr był płukany powietrzem za pomocą dmuchaw i pompy płuczącej.

Dzisiaj oddajemy po raz kolejny rozbudowaną i zmodernizowaną według nowej technologii Stację Uzdatniania Wody, aby mieszkańcy gminy Popielów mogli cieszyć się dobrej jakości wodą, bez chemii, i aby jej nigdy nie zabrakło. Była to niemała inwestycja, której całkowity koszt to 1 685 038,50 zł, w tym 858 596,20 zł to dofinansowanie ze środków unijnych i 826 442,30 zł ze środków własnych samorządu pozyskanych z pożyczki w WFOŚiGW w Opolu. Inwestycja była konieczna i będą z niej korzystać kolejne pokolenia mieszkanców naszej gminy – mówił wójt Dionizy Duszyński.

Zadanie zostało zrealizowane z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno – ściekowa.

Leave a Reply