czwartek, 29 lutego, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Dobrzeń Wielki

Tak mi dopomóż Bóg!

Tak mi dopomóż Bóg!

Tymi słowami, popartymi mocnym uderzeniem w pierś, zakończył ślubowanie Piotr Szlapa – nowy wójt Gminy Dobrzeń Wielki na pierwszej w swojej kadencji sesji Rady Gminy.

Wójtowi głos łamał się ze wzruszenia, kiedy wypowiadał słowa podziękowania dla wszystkich, którzy obdarzyli go zaufaniem, oddając na niego głos. Piotr Szlapa podziękował również byłemu wójtowi Henrykowi Wróblowi oraz wicewójt Irenie Weber za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców gminy. Podziękował również swoim kontrkandydatom i ich komitetom za uczciwą wyborczą walkę. Wszyscy zgromadzeni na sali obrad długo i gromko oklaskiwali Piotra Szlapę. 

Ślubowali również nowo wybrani radni.

Począwszy od tego roku, do 2023 na sali obrad zasiadać będą: Krystyna Gierok, Rafał Kampa, Józef Gregulec, Danuta Orzeszyna, Roman Kolbuc, Antoni Piechota, Piotr Libawski, Monika Ledwolorz – Gierok, Jerzy Bednarz, Roman Marek, Łukasz Lazik, Zbigniew Wajman, Krzysztof Henek, Arkadiusz Kulas i Janusz Piontkowski.

Po zaprzysiężeniu Radnych wyłoniono komisję skrutacyjną, która przeprowadziła tajne głosowanie na przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono dwóch kandydatów, Rafała Kampę oraz Romana Kolbuca.

Większą ilość głosów otrzymał Roman Kolbuc i tym samych został przewodniczącym dobrzeńskiej Rady Gminy. Na jego zastępcę, również w głosowaniu niejawnym, wybrano Piotra Libawskiego.

Ukonstytuowana już Rada Gminy jednogłośnie przyjęła jedną z pierwszych uchwał dotyczącą powołania komisji statutowej. Jej powołanie było konieczne, ponieważ wprowadzone zostały odgórne zmiany dotyczące zasad funkcjonowania samorządów i niedawno przyjęty statut musi zostać napisany od nowa.

Przewodniczącym komisji statutowej został Rafał Kampa, członkami zaś Piotr Libawski, Janusz Piontkowski i Zbigniew Wajman.

Głos zabrał również były przewodniczący – Klamens Weber, który na ręce swojego następcy złożył dokumentację podsumowującą działalność poprzedniej Rady. Klemens Weber pogratulował nowo wybranym Radnym wygranej, zaznaczając, że nie zazdrości pracy, jaką będą musieli wykonać.

W skrócie omówił, czym poprzedni Radni zajmowali się w minionej kadencji, co udało się zrobić i czego niestety nie udało się zrealizować. Wspomniał o terenach inwestycyjnych w Dobrzeniu Wielkim, które będzie można w przyszłości wykorzystać na wybudowanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz o pomyśle nadania Dobrzeniowi praw miejskich, co miałoby uchronić gminę przed dalszym, ewentualnym rozbiorem.

Głos zabrał również poprzedni wójt Henryk Wróbel, dziękując swoim współpracownikom za lata pracy i zaangażowania. Życzył swojemu następcy i nowej Radzie sukcesów i owocnych rządów.

Na koniec ustalono, że kolejna sesja Rady Gminy odbędzie się w przyszłym tygodniu. Jej głównym tematem będzie uchwalenie nowego statutu.

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz