niedziela, 19 maja, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Karłowice

Dziękuję w imieniu mieszkańców Karłowic

Dziękuję w imieniu mieszkańców Karłowic

Na zebraniu wiejskim, które odbyło się w karłowickim Domu Kultury 18. kwietnia, jeden z mieszkańców podziękował wójtowi Dionizemu Duszyńskiemu za wszystkie podjęte na terenie sołectwa inwestycje, poprawiające jakość życia karłowiczan.

– Może można było zrobić więcej, ale nie sposób nie docenić tego, co przez te wszystkie lata udało się zrealizować w naszej wsi. Mamy piękne boisko sportowe, salę gimnastyczną, wyremontowaną część dróg, oświetlenie uliczne, remizę strażacką. Wieś jest skanalizowana. Zmodernizowany został Dom Kultury. Za to wszystko dziękujemy urzędowi gminy i wójtowi, który stał na jego czele przez 32 lata – mówił uczestnik zebrania.

Spotkanie odbyło się według schematu powtarzanego w każdym sołectwie.

Wójt Dionizy Duszyński szczegółowo omówił inwestycje zrealizowane w poprzednich latach, również te realizowane w tym roku i te zaplanowane na lata kolejne.

Sołtys Jolanta Bernacka przedstawiła sprawozdanie z działalności rady sołeckiej i podejmowanych przez siebie inicjatyw oraz wspomniała o planowanych przedsięwzięciach.

Dzielnicowa Monika Solich przestrzegła mieszkańców przed lokalnymi zagrożeniami, w tym przed wypalaniem traw, które może doprowadzić do pożaru oraz zachęciła do korzystania ze strony internetowej Krajowa Mapa Zagrożeń, na której mieszkańcy mogą, również anonimowo, zgłaszać problemy o charakterze przestępczym, jakie występują na ich terenie.

Sołtys Jolanta Bernacka poinformowała mieszkańców, że sołectwo otrzymało dotację w wysokości 12 tys. zł, na przedsięwzięcie „Spotkania z Niepodległą w Karłowicach”. Projekt realizowany będzie od września do listopada bieżącego roku. W ramach przedsięwzięcia ogłoszony zostanie konkurs plastyczny dla uczniów gminnych szkół podstawowych oraz gimnazjum. Na dzień rozwiązania konkursu i wręczenia nagród przewidziano bogaty program artystyczny z gościnnymi występami zaproszonych artystów.

Mieszkańcy dowiedzieli się również o planowanych w ich sołectwie inwestycjach.

Przygotowana jest dokumentacja na remont ulicy Leśnej i Polnej, wyremontowany zostanie również odcinek drogi w Karłowiczkach, jednak tylko ten, który należy do gminy. 300 metrów drogi jest własnością powiatu i jego naprawa należy do zadań starostwa. Modernizacji doczeka się również odcinek drogi z Karłowic do Popielowa.

Na starym wysypisku śmieci rozpocznie się budowa PSZOK. Zlikwidowane zostanie dzikie wysypisko śmieci, a stary śmietnik na rynku zastąpiony będzie nowym.

Ważnym przedsięwzięciem realizowanym w tym roku będzie budowa parkingu przy kościele.

Koszt części inwestycji pokryje fundusz sołecki.

Sołtys Jolanta Bernacka powiadomiła również o wniosku, jaki w imieniu mieszkańców wystosowała do urzędu gminy rada sołecka.

Mieszkańcy wnioskują o przekazanie z Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie – Domu Kultury w Karłowicach do odrębnej działalności kulturalnej sołectwa wraz z budżetem zaplanowanym na dany okres. Celem tego zamysłu jest intensyfikacja działalności kulturalnej i znaczna poprawa promocji wsi w środowisku lokalnym.

Na spotkaniu gościł również prezes Gminnej Spółki Wodnej – Arnold Sosna, który przedstawił sprawozdanie z wykonanych w minionym roku prac na rowach. Wybrano również dwóch delegatów do gminnego zarządu.

Mimo małej frekwencji atmosfera spotkania był spokojna. Nie zabrakło życzliwych słów z obu stron. Wójt dziękował za wieloletnią współpracę i zaangażowanie mieszkańców, rady sołeckiej oraz wszystkich działających na terenie Karłowic organizacji, sołtys Jolanta Biernacka dziękowała wójtowi za owocną współpracę i wszelkie udzielone sołectwu wsparcie.

Obszerniejsza relacja z zebrania w drukowanym wydaniu kolejnego numeru Echa. 

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz