sobota, 27 lutego, 2021
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Dobrzeń Wielki

Gorąca sesja Rady Gminy

Gorąca sesja Rady Gminy

Gorąca nie ze względu na temperaturę nastrojów i atmosferę wśród uczestników sesji, ale ze względu na panujący na sali obrad ukrop. Inwestycja, o której pisaliśmy w poprzedniej relacji z sesji, polegająca na zakupie i montażu klimatyzacji, m.in. na sali obrad, jest jak najbardziej zasadna.

W upale źle się myśli i trudno skoncentrować uwagę. Klimatyzator jest już zakupiony i czeka na montaż. Przyszła sesja przebiegnie więc w chłodniejszej temperaturze.

Ile będzie punktów sprzedaży alkoholu?

Zmieniła się ustawa dotycząca ustalania przez Radę Gminy maksymalnej liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Od tego roku radni będą ustalać nie punkty sprzedaży, a ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Nowością jest także konieczność zaopiniowania przez sołtysów projektu uchwały określającej maksymalną ilość zezwoleń alkoholowych. Każdy gospodarz sołectwa otrzyma projekt uchwały wraz z dokumentem, na którym będzie mógł wyrazić swoją opinię co do treści uchwały. Do wyboru są dwie opcje: opiniuję pozytywnie lub negatywnie. Brak opinii równoznaczny jest z zaakceptowaniem uchwały określającej maksymalną ilość zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Projekt uchwały przewiduje na terenie gminy Dobrzeń 38 zezwoleń na sprzedaż alkoholi do 4,5% oraz piwa, 38 zezwoleń na sprzedaż alkoholi powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, 36 zezwoleń na sprzedaż alkoholi do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 78 zezwoleń na sprzedaż alkoholi do spożycia poza miejscem zakupu. Zezwoleń na sprzedaż piwa nie obowiązuje limit.

Nowością jest także wykluczenie z miejsc chronionych, gdzie sprzedaż alkoholu mogła się odbywać w odległości 50 metrów od miejsca, kościołów i przybytków sakralnych. Do miejsc chronionych należą obecnie szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe.

Samorząd sypnął groszem

Radni przegłosowali zmiany w budżecie gminy polegające na przeznaczeniu środków finansowych na bieżące wydatki i inwestycje.

150 tysięcy przyznano na remont chodnika na osiedlu Energetyk w Dobrzeniu Wielkim.

Ponad 40 tysięcy otrzymają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na remont sanitariatu w OSP Chróścice, zakup wyposażenia oraz nagrody za udział w zawodach strażackich.

Dotację w wysokości ponad 30 tysięcy otrzyma również szkoła podstawowa w Dobrzeniu Wielkim na doposażenie palcu zabaw, sal lekcyjnych i biblioteki.

Remontu doczeka się również publiczne przedszkole w Dobrzeniu Wielkim, gdzie wymieniona zostanie sfatygowana wykładzina podłogowa.

Ludzie pytają nas, dlaczego przegłosowaliśmy podwyżkę opłat za wodę i ścieki

– mówił radny Rafał Kampa. – Coraz częściej spotykam się z pytaniami mieszkańców, dlaczego wzrosła taryfa. Nie rozumieją wzrostu cen i mają nam za złe, że przegłosowaliśmy tę podwyżkę. Czy nie można byłoby zaprosić prezesa PROWODU na sesję, żeby przedstawił analizę finansową i szczegółowo uzasadnił podwyżkę? Taka informacja z wyjaśnieniem i konkretnymi obliczeniami powinna trafić do mieszkańców. Powinni wiedzieć, dlaczego płacą więcej – mówił radny.

Wójt Henryk Wróbel przypomniał, że na poprzedniej sesji było szczegółowo wyjaśniane, dlaczego wzrosła taryfa. Wiąże się to głównie z rozbudową oczyszczalni ścieków, która obecnie jest dwa razy większa i przerabia wa razy więcej ścieków. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby prezes Bogdan Lechowski spotkał się radnymi na komisji i przedstawił szczegółową analizę finansową.

Leave a Reply