czwartek, 30 czerwca, 2022
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Popielów

Frekwencja dopisała mimo deszczowo – burzowej aury

Na zebranie wiejskie w Kuźnicy Katowskiej stawiła się spora grupa mieszkańców, mimo niespokojnej pogody.

Spotkanie odbyło się 9 maja w Domku, czyli zabudowanej altanie służącej mieszkańcom jako świetlica wiejska. Frekwencja była spora, biorąc pod uwagę, jak małym sołectwem jest Kuźnica Katowska. Jakoś tak jest, że w mniejszych miejscowościach gminy Popielów jest większe zainteresowanie mieszkańców sprawami społecznymi. Dla przykładu w Popielowie na zebraniu wiejskim było prawie tyle samo osób, co w Kuźnicy Katowskiej, choć Popielów jest nieporównywalnie większym sołectwem.

Zebraniu przewodniczył sołtys Ryszard Ramus, który przywitał zebranych oraz obecną wicewójt Marietę Kupkę i przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności rady sołeckiej za rok 2017. Po wystąpieniu sołtysa wicewójt przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z budżetu. Opowiedziała mieszkańcom, skąd samorząd czerpie środki finansowe i na co je wydaje.

Wymieniła najważniejsze inwestycje zrealizowane na terenie gminy oraz te w trakcie realizacji i te planowane na lata następne. Największym przedsięwzięciem realizowanym głównie ze środków unijnych jest budowa sieci kanalizacyjnej, która objęła już ponad 90 procent terenów gminy. Tam, gdzie sieci nie udało się dociągnąć ze względu na rozproszoną zabudowę, powstaną w latach kolejnych przydomowe oczyszczalnie ścieków, na których budowę samorząd da mieszkańcom dofinansowanie. Wnioski o środki zewnętrzne na ten cel gmina złoży w następnym roku, bo na ten rok wszystkie limity na dofinansowania zostały wykorzystane.Frekwencja dopisała mimo deszczowo – burzowej aury 5

Kolejnym sporym przedsięwzięciem była budowa stacji uzdatniania wody w Starych Siołkowicach oraz Kurzniach. W niedalekiej przyszłości ważną inwestycją zaplanowaną przez gminę będzie modernizacja oczyszczalni ścieków. Od lipca tego roku mieszkańcy gminy będą mogli spędzać wolny czas na terenie Ośrodka Wypoczynkowo – Rekreacyjnego w Nowych Siołkowicach, na budowę którego gmina pozyskała finanse z 11. różnych źródeł.

Uczestnicy zebrania zostali również poinformowani o możliwości bezpłatnej sterylizacji jednego zwierzęcia z gospodarstwa domowego, możliwości nieodpłatnego korzystania z PSZOK- u w Chróścicach oraz o dopłatach do wymiany pieców.

Wicewójt poinformowała również, że w maju odbędzie się sesja rady gminy, na której radni uchwalą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego można nanieść zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego. Wnioski do planów należy składać w Urzędzie Gminy.

O problemach mieszkańców w papierowym wydaniu Echa

Jeden komentarz

Leave a Reply