wtorek, 23 kwietnia, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Łubniany

„Lepsza Szkoła” w Luboszycach

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Bosko w Luboszycach uczestniczyła w kończącym się roku szkolnym w projekcie „Lepsza Szkoła”. Dzięki niemu nauczyciele matematyki otrzymali narzędzia pomagające w monitorowaniu stanu wiedzy i postępów swoich uczniów oraz w przygotowaniu ich do egzaminu ósmoklasisty.

„Lepsza Szkoła” to edukacyjny program Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, oferujący dostęp do materiałów pomagających w procesie nauczania. Przeznaczony jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, fizyki w ósmych klasach szkół podstawowych oraz języka polskiego, matematyki i historii w szkołach podstawowych, liceach i technikach.

W Luboszycach zdecydowano się na udział w projekcie z zakresu matematyki w klasach 4 – 8. Nauczyciele otrzymali dostęp do dwóch rodzajów narzędzi: sesji z plusem oraz próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Pierwsze opiera się o trzy testy – na początku roku szkolnego, po pierwszym semestrze oraz całoroczny. Nauczyciele sprawdzali testy według opracowanego schematu, wprowadzali wyniki do systemu, a następnie otrzymywali raporty zawierające szereg przydatnych informacji:

  • zadania, które sprawiły uczniom najwięcej trudności;
  • wyniki poszczególnych uczniów oraz całych klas w porównaniu z wynikami szkolnymi i ogólnopolskimi;
  • dynamikę postępów uczniów i klas po kolejnych testach;
  • dane do analizy metod pracy;
  • materiały do prezentacji na wywiadówkach oraz radzie pedagogicznej.

W podobny sposób działa próbny egzamin ósmoklasisty – nauczyciele otrzymują arkusze, przeprowadzają egzamin, który następnie sprawdzają według klucza odpowiedzi, wyniki wpisują do systemu i natychmiast otrzymują raport wstępny, a później szczegółowy raport końcowy. W ten sposób nauczyciele zyskują kompleksowy zestaw informacji o stanie wiedzy i umiejętności każdego ósmoklasisty na kilka miesięcy przed właściwym egzaminem, co pozwala skupić się na pracy nad tematami, które sprawiają najwięcej trudności. Uczniowie zaś mają szansę oswoić się z samą formułą egzaminu.

Projekt „Lepsza Szkoła” to korzyść zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, o czym mieli okazję przekonać się już nauczyciele matematyki oraz uczniowie klas 4 – 8 luboszyckiej podstawówki. Placówka otrzymała też certyfikat potwierdzający, że szkoła „mierzyła poziom wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiaru dydaktycznego” oraz „analizowała osiągnięcia uczniów, porównując je z wynikami pozostałych uczestników programu”.

„Lepsza Szkoła” w Luboszycach 2
fot. Gmina Łubniany
Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz