piątek, 21 czerwca, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Popielów

Nowe rządy w Popielowie

SONY DSC

Nowe rządy w Popielowie

Wieloletni sołtys Gerard Krank zakończył swoją kadencję i nie wystartował ponownie w wyborach na sołtysa Popielowa. Zgłoszono za to dwie kandydatury: Kornelii Slugi i Anny Stawiarskiej.

Mieszkańcy zdecydowali, że nowym sołtysem zostanie Kornelia Sluga, oddając na nią 99 głosów. Kontrkandydatka zdobyła 51 głosów. Wybrano również nową radę sołecką, w skład której wchodzą: Norbert Wilczek, Marcin Luszczyk, Norbert Kilian, Joanna Widacha-Cichoń, Iwona Baron oraz Roland Barczyk.

W spotkaniu uczestniczyła wójt Sybilla Stelmach, wicewójt Artur Kansy-Budzicz oraz przedstawiciele Rady Gminy. Po przekazaniu istotnych informacji dotyczących wydatków samorządu, realizowanych na terenie gminy inwestycjach oraz planach na przyszłość i kolejnych zadaniach, przed którymi stoi popielowski samorząd, wójt złożyła podziękowania sołtysowi Gerardowi Krankowi oraz jego radzie sołeckiej za wieloletnią i aktywną współpracę.

Ustępujący sołtys przeczytał sprawozdanie z działalności rady sołeckiej dotyczące nie tylko ostatniej kadencji, ale również poprzednich.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć wymienił zagospodarowanie terenu, nazwanego przez mieszkańców „Kamieniec”. Z podmokłego miejsca, zaniedbanego i zarośniętego krzakami powstał piękny skwerek obsadzony kwiatami z wypielęgnowaną zielenią, obsadzony krzewami z tablicą upamiętniającą 725-lecie Popielowa. Mieszkańcy włożyli w to przedsięwzięcie wiele wysiłku i kilkaset godzin społecznej pracy. Przez 10 lat w Popielowie organizowano Wiosnę kwiatów, na której liczni wystawcy wystawiali swoje kwiaty, krzewy, sadzonki itp. Sołectwo brało czynny udział w gminnych uroczystościach i wydarzeniach. Z funduszu sołeckiego środki finansowe podzielono sprawiedliwie między kulturę, sport, placówki oświatowe i część przeznaczono na inwestycje sołeckie. OSP otrzymała środki na doposażenie, szkoła podstawowa na monitoring, Centrum Kultury na sprzęt nagłaśniający, przedszkole na huśtawkę typu bocian, a klub sportowy na stroje dla zawodników. Oprócz tego zakupiono lampy solarne i przeznaczono środki na pielęgnację zieleni oraz prace porządkowe przy miejscach publicznych.

(więcej szczegółów w drukowanym wydaniu Echa)

 

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz