poniedziałek, 23 maja, 2022
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Ciekawostki

Otwarte nie tylko ogródki restauracyjne, ale też wnętrza lokali

Zgodnie z pierwszą wersją łagodzenia obostrzeń, od 18 maja miały być otwarte ogródki restauracyjne. Ostatecznie jednak zadecydowano, że zjemy nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz lokali gastronomicznych. Na jakich zasadach?

Głównym ograniczeniem, jakie podtrzymano, jest wyłączenie z użycia wszelkich punktów samoobsługowych – barów sałatkowych, bufetów czy dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Klienci mogą korzystać z ekranów do składania zamówień (tzw. kiosków), jednak tylko w przypadku, gdy w ich pobliżu znajduje się np. dozownik z płynem do dezynfekcji rąk bądź jednorazowe rękawiczki. Konieczne jest także regularne (kilka razy dziennie) przecieranie powierzchni ekranów. Ze stolików natomiast zniknęły wszelkie dodatki, takie jak cukier, wazoniki lub serwetniki. Wydaje się je bezpośrednio do zamówienia.

1 osoba na 4 m kw.

Choć zjeść można także we wnętrzach lokali, obowiązuje zasada, że w pomieszczeniu może przebywać 1 osoba na 4 m kw. (informacja o maksymalnej liczbie gości musi być umieszczona przy wejściu do lokalu). Goście oczekujący na wejście mogą przebywać w wyznaczonych strefach. Między klientami musi być zachowana odpowiednia odległość, dlatego część stolików może zostać wyłączona z użytkowania (alternatywą jest ustawienie przegród o wysokości minimum 1 m ponad blat). Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, w innym przypadku – pojedyncze osoby lub więcej, z zachowaniem min 1,5 m odległości i nie naprzeciw siebie (tu także obowiązuje wyjątek przegród, zamontowanych pomiędzy osobami). Obowiązkiem lokalu jest doprowadzanie gości do odpowiednich miejsc. Jeśli w danym lokalu obowiązują kolejki, także tam konieczne jest zachowanie odległości, o którą należy zadbać za pomocą wskazówek, takich jak np. naklejki na podłodze.

Ważne! Maseczki ochronne i rękawiczki u gości lokalu nie są wymagane w trakcie konsumpcji, ale też podczas oczekiwania na zamówienie.

Najważniejsza jest higiena

Stoliki i wszystkie dotykane powierzchnie muszą być regularnie dezynfekowane po każdym kliencie, a następnie oznaczone napisem „zdezynfekowano”. Powierzchnie wspólne, gdzie przebywają goście, muszą być dezynfekowane minimum co 15 min (za wyjątkiem podłogi). Także tace, na których przynoszone muszą być zamówienia, muszą być myte i dezynfekowane po każdym użyciu. W miarę możliwości pomieszczenia restauracyjne powinny być stale wietrzone.

Także klienci przy wejściu do lokalu są zobowiązani do dezynfekcji rąk, a odpowiedni środek musi być im zapewniony (także przy wyjściu z toalet, gdzie wyłączone z użycia będą suszarki nadmuchowe).

Pracownicy lokali, ponieważ mają kontakt z jedzeniem, muszą bardzo dbać o higienę – dezynfekować ręce, zakładać rękawiczki i maseczki ochronne oraz nosić odpowiednią, czystą odzież. Pomiędzy stanowiskami pracy powinna zostać zachowana odległość przynajmniej 1,5 m, a jeśli to niemożliwe, lokal musi zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony osobistej. Liczba pracowników przebywająca jednocześnie w przestrzeni wspólnej musi zostać ograniczona, a zmiany stałe i jak najmniej liczne. Konieczne jest także zmniejszenie interakcji pracowników pracujących na różnych zmianach.

Leave a Reply