piątek, 18 września, 2020
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Stare Siołkowice

Była minuta ciszy, ale też gromkie sto lat i kwiaty

9 lutego w sali remizy strażackiej w Starych Siołkowicach druhowie podsumowali miniony rok.

Jak zwykle przy takich okazjach w zebraniu walnym uczestniczyli, oprócz strażaków, goście z ramienia Państwowej Straży Pożarnej, wójt gminy, przedstawiciele Gminnego Zarządu OSP oraz przedstawiciele Rady Gminy i sołtys.

Zebranie rozpoczęło się uczczeniem minutą ciszy pamięci zmarłego druha Arnolda Sosny. To trzecie zebranie, na którym tym gestem szacunku uczczono pamięć odeszłego do wieczności druha – strażaka.

Jednak dla równowagi, na koniec zebrania, miała też miejsce bardzo przyjemna i uroczysta chwila uczczenia 85. urodzin druha Alojzego Kocioka, któremu strażacy wręczyli kwiaty i upominek oraz odśpiewali chórem gromkie Sto lat.

Zanim jednak doszło do świętowania, prezes Andreas Pampuch odczytał bardzo precyzyjne sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2018.

Wynika z niego, że szeregi siołkowickiej jednostki zasila łącznie 49. druhów, w tym 7 kobiet, 2. członków wspierających i 8. honorowych.

Przy OSP działa Kobieca Drużyna Pożarnicza oraz Drużyna Seniorów. Obie drużyny zajęły zaszczytne I miejsca podczas Gminnych Zawodów Pożarniczych.

Strażacy w 2018 roku 34 razy wyjeżdżali do akcji, w tym 14 razy do gaszenia pożarów, 14 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń, 3 razy do wypadków samochodowych, 2 razy do fałszywego alarmu i jeden raz pomagali służbom policyjnym. W akcjach ratowniczych przepracowali łącznie prawie 480 godzin.

Jeśli chodzi o wyposażenie, to największym osiągnięciem strażaków był zakup nowego samochodu ratowniczo gaśniczego, którego koszt wyniósł 865 tysięcy, z czego 420 tysięcy wyłożył Urząd Gminy.

Oprócz akcji ratowniczych strażacy prowadzili również działalność społeczną i kulturalną.

Już po raz drugi druhowie włączyli się w akcje charytatywne. Dzięki swojemu zaangażowaniu i przy pomocy mieszkańców Starych Siołkowic strażacy przygotowali dwie charytatywne paczki. „Wielkanocna paczka dla Kresowiaka od strażaka” i „Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka”.

Strażacy przez cały rok prowadzili również zbiórki złomu, z których środki przeznaczono na przystosowanie boksu garażowego i na wkład własny do zakupu nowego samochodu. Prace remontowe przy przystosowaniu boksu były bardzo duże i wykonane przez strażaków we własnym zakresie, w ramach prac społecznych. Na zakończenie prezes złożył szczególne podziękowania Radzie Sołeckiej, która całą pulę z funduszu sołeckiego przeznaczyła na dofinansowanie zakupu nowego samochodu. Podziękowania popłynęły również w stronę Urzędu Gminy, który w znaczny sposób pomógł w zakupie pojazdu.

Po wysłuchaniu sprawozdań i pozytywnej opinii komisji rewizyjnej druhowie jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium.

(więcej szczegółów z życia siołkowickiej jednostki w kolejnym drukowanym wydaniu Echa)

Leave a Reply