czwartek, 8 czerwca, 2023
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
WiadomościCiekawostki

Dzieci pozostaną w domach. Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 3 maja

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat został przedłużony do 3 maja – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek przysługuje matce lub ojcu dziecka, a jego długość nie zależy od liczby dzieci.

Po raz kolejny okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony. Tym razem do 3 maja. Zgodnie z przepisami specustawy, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

– W kwietniu do opolskich placówek ZUS wpłynęło 9486 wniosków o wypłatę zasiłku opiekuńczego związanego z nieczynnymi placówkami oświatowymi, zaś w całym kraju już 361 tysięcy. To dane od 1 kwietnia do minionego piątku (24.04) – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Obecnie dodatkowy zasiłek przysługuje też ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

– Rodziców ponownie prosimy o rzetelne wypełnianie oświadczeń, a pracodawców lub zleceniodawców o przekazywanie do ZUS kompletu dokumentów, czyli oświadczeń od rodziców oraz odpowiednich zaświadczeń z wszystkimi danymi, które są potrzebne w ZUS do wyliczenia i wypłaty świadczeń – podkreśla rzecznik ZUS w Opolu.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą – bezpośrednio ZUS. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Dodajmy, że zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku.

Leave a Reply