czwartek, 29 lutego, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Dobrzeń Wielki

Spokojna sesja dobrzeńskiej Rady Gminy

Spokojna sesja dobrzeńskiej Rady Gminy

V sesja nowej Rady Gminy przebiegła dość szybko i w bardzo spokojnej atmosferze. W ostatni dzień stycznia radni spotkali się w celu podjęcia dość pilnych uchwał dotyczących głównie bieżących spraw oświatowych.

Ustalenie sieci przedszkoli

Radni musieli podjąć uchwałę w sprawie dopasowania sieci przedszkoli do nowych granic gminy. Dotychczas nie zostało to uczynione, ponieważ samorząd i lokalna społeczność podejmowali ciągle działania mające na celu przywrócenie starych granic. Jednak Najwyższa Izba Kontroli w przeprowadzonej kontroli wskazała, aby zaktualizowano sieć przedszkoli. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. W gminie Dobrzeń Wielki funkcjonują trzy publiczne przedszkola, w Dobrzeniu Wielkim, w Kup i Chróścicach. Przedszkola nie ma jedynie w Dobrzeniu Małym, jednak miejscowość znajduje się w bliskim położeniu od Dobrzenia Wielkiego i odległość nie przekracza wymaganych trzech kilometrów od najbliższej placówki, jak poinformowała wicewójt Irena Weber.

Radni przyjęli również jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.

Gmina doczeka się szerokopasmowego internetu

Wójt Piotr Szlapa prosił radnych o przegłosowanie uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. W projekcie uchwały zaproponował radnym zmianę w punkcie dotyczącym opłaty za zajęcie pasa przez firmę, która miałaby zbudować łącza szerokopasmowego internetu. Wysokość stawki miałaby wynieść jeden grosz od metra kwadratowego, to warunek, bez spełnienia którego żadna z firm nie podejmie się budowania światłowodu w gminie Dobrzeń Wielki.

Prowadziłem wstępne rozmowy z firmą, która zechciałaby się podjąć budowy szerokopasmowego internetu, jednak warunkiem koniecznym jest obniżenie stawki za zajęcie pasa drogowego. Chciałbym, aby nasza gmina, podobnie jak gminy ościenne miała szybki internet. Dlatego proszę radnych, aby podjęli tę uchwałę. Dla Gminy to strata w wysokości kilku tysięcy rocznie, na to możemy sobie pozwolić, a korzyści będą duże dla wszystkich mieszkańców. Robiliśmy rozeznanie wśród innych gmin, one także obniżyły stawki. Jeśli przegłosujecie uchwałę i nie zostanie odrzucona przez wyższe instancje, prace nad budową światłowodów rozpoczną się za pół roku. Firma weźmie na siebie wszystkie koszty i sporządzenie potrzebnej dokumentacji. Dla mieszkańców chcących korzystać z sieci będzie to koszt z rzędu 50, 60 zł. miesięcznie. W zależności od tego, jakie warianty wybiorą, a możliwości są naprawdę spore – mówił Piotr Szlapa.

Radny Jerzy Bednarz chciała wiedzieć, czy budowa światłowodów będzie zaplanowana we wszystkich sołectwach i czy Kup też może liczyć na dostęp do szybkiego internetu.

O żadnej miejscowości nie zapomnimy, jeśli rozpocznie się budowa, to na terenie wszystkich sołectw – zapewnił wójt.

Będą konsultacje

Radni jednomyślnie przegłosowali uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat powrotu gminy do starych granic. Sekretarz Kornelia Lauer – Konecka wyjaśniła radnym, że głosują nad zgodą dla wójta na przeprowadzenie konsultacji. Sposób i forma ich przeprowadzenia należeć będą do kompetencji wójta, który w ustalonym czasie wyda odpowiednie Zarządzenie określające jej warunki.

Radny Rafał Kampa chciał wiedzieć, czy wójt ma pomysł na formę tych konsultacji i jak zamierza je przeprowadzić. Otrzymał odpowiedź, że gospodarz gminy o szczegółach będzie rozmawiał ze wszystkimi radnymi i ze specjalną komisją powołaną do tego celu. To jej członkowie wspólnie z wójtem ustalą warunki i formę jej przeprowadzenia.

Radna Krystyna Gierok zadała pytanie, czy o opinię będą pytani również mieszkańcy zaanektowanych sołectw.

Niestety nie mamy takiego prawa, konsultacje możemy przeprowadzić jedynie na terenie naszej gminy, jeśli odłączone sołectwa będą ich chciały, muszą sprawę uzgodnić z prezydentem Opola i Radą Miasta – odpowiedziała Piotr Szlapa.

Interpelacje

Tylko jeden radny, Janusz Piontkowski, zgłosił ustnie interpelacje, a było ich sporo, bo aż pięć. Po przeczytaniu złożył je na ręce przewodniczącego Rady Romana Kołbuca.

Dotyczyły one miejscowości Kup, a konkretnie oświetlenia i stanu drogi ul. Bocznej, która jest w tak opłakanym stanie, że stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa jej mieszkańców poprzez fatalny stan jezdni, brak pobocza i brak oświetlenia. Radny Piontkowski upomniał się także w imieniu mieszkańców o budowę oświetlenia na drodze pieszo – rowerowej ciągnącej się wzdłuż lasu na odcinku Kup – Dobrzeń Wielki. Jak mówił, droga jest bardzo uczęszczana nie tylko w celach rekreacyjnych, ale także jako ciąg komunikacyjny, którym ludzie przemieszczają się, dojeżdżając do pracy.

Kluby sportowe dostaną niezbędne minimum

Wójt poinformował, że zostały przeprowadzone rozmowy z prezesami klubów sportowych na temat ich finansowania. Odpowiednich wyliczeń dokonano na podstawie nowego regulaminu, który jasno określa zasady i warunki przydzielania dotacji przez samorząd. Jak wspomniał wójt Szlapa, rozmowa do łatwych nie należała i kluby do końca zadowolone nie są z kwoty przydzielonej dotacji, jednak w żadnym razie nie ulegnie ona zmianie i nie zostanie powiększona dla żadnego klubu.

Obecnie stać nas jedynie na niezbędne minimum, a kluby, które chcą większych środków, muszą się o nie same postarać – mówił wójt.

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz