sobota, 23 stycznia, 2021
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Ciekawostki

Świetlica będzie!

Świetlica będzie!

Przyrzekł mieszkańcom Nowych Siołkowic wójt Dionizy Duszyński na zebraniu sołeckim, które odbyło się 8 maja w wiejskiej altanie.

W spotkaniu uczestniczyła również wicewójt Marieta Kupka oraz sołtys Jan Kubiak, który przewodniczył spotkaniu. W altanie zebrała się około 20-osobowa grupa mieszkańców.

Sołtys Nowych Siołkowic przywitał zebranych, po czym przedstawił sprawozdanie z działalności rady sołeckiej za miniony rok, który Siołkowianie przeżyli dość aktywnie. Majówkę spędzili, tradycyjnie już, na festynie rodzinnym, a w październiku obchodzili święto piwa na Oktoberfeście.

Oprócz świętowania mieszkańcy podejmowali się licznych prac społecznych przy pielęgnacji placu rekreacyjnego, boiska do piłki plażowej oraz przy naprawie dachu altany i pomieszczenia gospodarczego. W tym roku najważniejszym dla sołectwa wydarzeniem będzie Zjazd byłych mieszkańców Nowych Siołkowic, zaplanowany na 19 maja.

Po sprawozdaniu sołtysa głos zabrał Wójt Duszyński, który zapoznał zebranych z gminnym budżetem, szczegółowo omawiając jego przychody i wydatki. Wymienił również najważniejsze inwestycje realizowane na terenie gminy, a także przedstawił plany inwestycyjne na kolejne lata. Cześć z przedsięwzięć dotyczy również Nowych Siołkowic, gdzie od lipca tego roku uruchomiony zostanie Ośrodek Wypoczynkowy wraz z zapleczem sanitarnym, rekreacyjnym i gastronomicznym. Jak powiedział wójt, sołectwo będzie miało okazję się rozwinąć, Ośrodek stworzy okazję do rozkręcenia miejscowego biznesu. Przy okazji budowy Ośrodka Nowe Siołkowice doczekają się remontu ulic prowadzących do kąpieliska. Naprawiona zostanie m.in. ulica Wiejska. Najważniejsze jednak dla mieszkańców było przyrzeczenie wójta, powtórzone również przez jego zastępczynię, że Nowe Siołkowice doczekają się w końcu świetlicy wiejskiej.

– W budżecie na rok 2019 zabezpieczone zostaną na ten cel środki finansowe. Będziemy się również starać o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. Jest bardzo duża szansa, że je otrzymamy. Jeśli nie, budowę zaczniemy w 2019 roku z własnych środków – mówił gospodarz gminy. Podziękował mieszkańcom za wieloletnią współpracę, dobrą wolę i aktywność społeczną oraz wskazał swoją zastępczynię, jako osobę najbardziej odpowiednią do zarządzania gminą.

Leave a Reply