piątek, 21 czerwca, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Dobrzeń Wielki

„Historie z naszych stron”. Konkurs literacki dla dzieci i dorosłych

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie literackim „Historie z naszych stron”. Prace będą przyjmowane do 8 marca, a dla najlepszych przewidziano nagrody rzeczowe.

Konkurs skierowano do uczniów od IV klasy szkoły podstawowej oraz dorosłych mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki. Ich zadaniem jest samodzielne opisanie ciekawej historii rodzinnej w dowolnej formie (np. eseju, reportażu czy wywiadu), o objętości wydruku do 5 stron A4 (czcionka 12 pkt; interlinia 1,5). Do tekstu można dołączyć zdjęcia, o ile autor jest ich właścicielem lub posiada zgodę na ich wykorzystanie.

Prace można zgłosić do konkursu do 8 marca na dwa sposoby:

  • dostarczając wydruk do sekretariatu ośrodka kultury (ul. Namysłowska 20, Dobrzeń Wielki);
  • wysyłając pocztą elektroniczną w formacie PDF (promocja@gokdw.pl).

W obu przypadkach ważne jest, aby załączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, bez którego praca zostanie odrzucona. Konieczne jest też podanie wykorzystanych źródeł, imienia i nazwiska autora oraz danych kontaktowych.

Nadesłane prace zostaną ocenione w trzech kategoriach:

  1. uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych,
  2. uczniowie szkół ponadpodstawowych,
  3. dorośli.

Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność tekstu oraz jego walory historyczne i kompozycyjne, oceni także źródła oraz umiejętności autora w ich analizie. Na tej podstawie w każdej kategorii wyłonionych zostanie troje najlepszych uczestników, dla których przewidziano nagrody rzeczowe, a także ewentualne wyróżnienia.

Zwycięzców poznamy 3 kwietnia podczas oficjalnego ogłoszenia wyników, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury. Najlepsze prace lub ich fragmenty zostaną również wykorzystane w okolicznościowej publikacji, która będzie podsumowaniem konkursu.

Wójt Piotr Szlapa objął konkurs patronatem honorowym. Pełen regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym można znaleźć TUTAJ.

„Historie z naszych stron”. Konkurs literacki dla dzieci i dorosłych 2
fot. Gmina Dobrzeń Wielki
Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz