środa, 27 stycznia, 2021
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina Popielów

Jak załatwić sprawę w gminie Popielów

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego w całej Polsce zaszły zmiany w funkcjonowaniu instytucji gminnych, placówek pocztowych i ośrodków zdrowia. Jak działają te miejsca w gminie Popielów i w jaki sposób się z nimi kontaktować?

Urząd Gminy

Od 16 marca do odwołania obsługa mieszkańców w Urzędzie Gminy Popielów jest ograniczona do niezbędnego minimum. Kasa została zamknięta (wpłaty i wypłaty wyłącznie na konto bankowe), a przyjmowanie interesantów w budynku wstrzymane. Złożenie pisma/wniosku jest możliwe wyłącznie:
1. poprzez wrzucenie dokumentu do urny przy wejściu głównym do budynku,
2. drogą pocztową,
3. drogą elektroniczną (ePUAP).
Załatwianie spraw urzędowych wymagających osobistego stawiennictwa (m.in. dotyczących sporządzenia aktu zgonu, wydania dowodu osobistego lub meldunku) możliwe jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym i skonsultowaniu z pracownikiem.
Dane kontaktowe Urzędu Gminy Popielów:
Główny numer i adres e-mail: 77 42 75 822; ug@popielow.pl.
Numery telefonów i adresy e-mail do wszystkich referatów znajdują się TUTAJ.

Ośrodki Zdrowia

Zmienił się sposób obsługi pacjentów w Przychodni Rodzinnej „Dom Zdrowia” w Popielowie oraz w przychodniach Niepublicznego Zakładu POZ „ARS – MED. s.c.” w Karłowicach, Stobrawie i Starych Siołkowicach.
Popielowski Dom Zdrowia ograniczył wizyty pacjentów do absolutnego minimum, czyli nagłych zachorowań. Pacjentów poproszono, by nie przychodzili w celu wypisania druków, skierowań do sanatorium itp., a po porady lekarskie dzwonili pod numer telefonu: (77) 500 59 90. W przypadku konieczności osobistego kontaktu, pacjenci umawiani są na określoną godzinę. Zawieszono też prowadzenie bilansów i szczepień dzieci zdrowych.
Podobne zasady panują w NZPOZ. Rejestracja pacjentów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, w godzinach pracy przychodni udzielane są teleporady, a w sytuacjach niezbędnych pacjent umawiany jest na konkretną godzinę.

Poczta Polska

Aby zapobiec rozprzestrzeniania się koronawirusa, wydzielono taśmą specjalne strefy bezpieczeństwa, aby zminimalizować sytuacje, w których klienci i pracownicy są w odległości mniejszej niż metr. Wywieszono także komunikaty do klientów z prośbą o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę przy okienku i pozostanie za znajdującą się na podłodze taśmą, także w trakcie obsługi. Pracownicy kolejno proszą klientów o podchodzenie do stanowiska obsługi. Bliżej mogą podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę pracownika.
Ograniczono godziny pracy placówek pocztowych. UP przy ul. Wolności 10a w Popielowie pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 14:00. W piątki zaś od 14:00 do 20:00. W Starych Siołkowicach placówka przy ul. Klapacz 32 jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00 oraz od 8:00 do 11:00 w soboty. Natomiast poczta przy ul. Kolejowej 12 w Karłowicach pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 13:00.
Ponadto wprowadzono ograniczenia w przyjmowaniu przesyłek zagranicznych. Obecnie wysyłka za granicę jest możliwa do:
Niemiec – listy (priorytetowe i ekonomiczne), paczki (priorytetowe i ekonomiczne) oraz GLOBAL Expres;
Czech i Słowacji – listy (priorytetowe i ekonomiczne), paczki (priorytetowe i ekonomiczne);
Ukrainy – listy (ekonomiczne), listy polecone (priorytetowe), paczki (ekonomiczne) oraz Paczka UKRAINA PLUS;
Białorusi, Litwy, Łotwy, Danii, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Holandii – listy ekonomiczne oraz paczki ekonomiczne;
Meksyku (drogą morską) – listy ekonomiczne;
USA i Kanady (drogą morską) – listy (ekonomiczne) oraz paczki (ekonomiczne).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Przyjmowanie interesantów zostało wstrzymane także w GOPS-ie. Złożenie pisma/wniosku jest możliwe wyłącznie drogą pocztową, elektroniczną (ePUAP) oraz poprzez wrzucenie dokumentu do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu głównym do budynku.
Załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w godzinach pracy placówki, które nie uległy zmianie.
Godziny pracy popielowskiego GOPS-u:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:15 – 15:15
czwartek: 8:00 – 17:00
piątek: 7:15 – 14:15

Leave a Reply