piątek, 21 czerwca, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Gmina PopielówNowe Siołkowice

Kąpielisko z krystalicznie czystą wodą

W Nowych Siołkowicach wydobywany jest piasek i żwir. Zajmuje się tym firma Kruszywa Sp. z o.o., która ma siedzibę przy granicy Zawady i Luboszyc (biuro firmy, czyli oficjalna siedziba, jest po stronie Zawady, a popularny ośrodek „Żwirek” już po stronie Luboszyc).

 

Firma Kruszywa Sp. z o.o. , oprócz produkcji w siedzibie (Zawada) ma jeszcze trzy inne oddziały produkujące kruszywa. Poza wspomnianymi już Nowymi Siołkowicami są to Miedziana i Skrzypiec. Oddział w Nowych Siołkowicach jest jednak wyjątkowy. Żwir i piasek wydobywa się we wszystkich oddziałach, ale w Nowych Siołkowicach te kruszywa są szczególnie dużej czystości, potwierdzonej stosownym atestem. W związku z tym nadają się one do filtrowania wody pitnej, do studni, do akwariów etc.

Skoro piasek i żwir wydobywane w Nowych Siołkowicach są tak czyste, to i woda w wyeksploatowanych już wyrobiskach ma tę nadzwyczajną, krystaliczną czystość. Zapewne stąd pomysł, by taki właśnie wyeksploatowany już akwen, w sąsiedztwie zabudowań Nowych Siołkowic, przekształcić w miejsce rekreacji. Z tą myślą ów akwen i jego okolice przeznaczono na teren inwestycyjny. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczono ten obszar jako inwestycyjny, przeznaczony na usługi z zakresu sportu i rekreacji. Istnieje przy tym możliwość powiększenia go.

Aby Gmina Popielów mogła zacząć robić coś w sprawie przekształcenia akwenu i jego otoczenia w miejsce rekreacji, musiała najpierw otrzymać uprawnienia do działania na tym terenie. Gmina nie może przecież wykonywać żadnych prac na akwenie, do którego uprawnienia ma firma Kruszywa. Jak dowiedziałem się od pani Mariety Kupka (zastępca wójta), wymagane uprawnienia gmina właśnie otrzymała. Co więcej, gmina otrzyma też pieniądze (300 tys. zł), o czym napiszę dalej.

Od zastępczyni wójta dowiedziałem się też, że już w styczniu gmina chce podjąć działania w sprawie niezbędnych wymian gruntów. Część gruntów, na których ma powstać plaża i jej otoczenie, jest prywatna i trzeba ich właścicielom dać w zamian inne grunty. W styczniu mają też być podjęte działania na rzecz penetracji dna akwenu w miejscu przyszłego kąpieliska, bo kąpielisko musi być bezpieczne.

W słoneczny grudniowy dzień wybrałem się do Nowych Siołkowic, by obejrzeć akwen, który ma być przekształcony w teren służący rekreacji. Jest to naprawdę urocze miejsce. Wędrując brzegiem akwenu, trafiłem nawet na jakiś zagospodarowany już kącik, ze stolikiem, ławeczkami i miejscem na ognisko. Szemrzący obok stolika strumyk, to chyba Fiszerka (tak przynajmniej odczytałem z mojej mapy). Domyślam się, że ten kącik rekreacyjny nad Fiszerką urządzili sobie wędkarze z popielowskiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW).

Wróćmy jednak do dofinansowania w kwocie 300 tys. zł, które ma otrzymać gmina. Na swej stronie internetowej Urząd Gminy Popielów poinformował o tym tak:

W dniu 16 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wójt Dionizy Duszyński podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach”. Projekt ten realizowany będzie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”. Uzyskane dofinansowanie wyniesie 300 tys. zł.

Celem projektu jest poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice, poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego. W ramach zadania powstanie kompleks przystani wodnej, obejmujący: plażę, chodnik i tereny zielone przy zbiorniku wodnym w miejscowości Nowe Siołkowice. Oferowana infrastruktura będzie ogólnodostępna i bezpłatna, w związku z czym korzystać będą z niej również osoby z terenu przyległych gmin.

Dofinansowanie 300 tys. zł nie jest jedynym. Gmina czyniła też inne starania i osiągnęła sukces. Poinformowano o tym na gminnej stronie internetowej tak:

W dniu 7 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wójt Dionizy Duszyński podpisał umowę o dofinansowanie operacji pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw”.

Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uzyskane dofinansowanie wyniesie 63.630 zł.

Celem projektu jest poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez budowę altany i placu zabaw nad zbiornikiem wodnym. W ramach zadania powstanie infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, obejmująca: altanę, małą architekturę i plac zabaw.

Pani wicewójt Marieta Kupka poinformowała mnie, że gminie zależy na tym, by teren rekreacyjny w Nowych Siołkowicach został udostępniony do użytku już na najbliższe lato. Można się więc spodziewać szybkich działań. Postaram się na bieżąco o nich informować.

Piotr Badura

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz