piątek, 21 czerwca, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
 • No products in the cart.
Gmina Popielów

Nowy budżet Gminy Popielów

Popielowski budżet w 2024 roku wyniesie 67 848 009,85 zł, z czego aż 40% pokryje zadania inwestycyjne – tak mówi najnowsza uchwała budżetowa, przyjęta 19 grudnia przez Radę Gminy Popielów. Jakie wydatki zaplanowano na nowy rok?

Koszt wydatków przewyższa dochody o 8 185 660,50 zł. Deficyt ma zostać pokryty z kredytów i pożyczek (6 561 675,90 zł), wolnych środków (1 099 850,60 zł), niewykorzystanych środków (350 000 zł) oraz ze spłat pożyczek udzielonych w ubiegłych latach (174 134 zł).

Wśród zaplanowanych wydatków bieżących znalazły się m.in.:

 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 352 568 zł, gdzie 345 818 zł przeznaczono na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 973 433,18 zł, w tym 3 853 290 zł przewidziano na gospodarkę odpadami komunalnymi, a 1 157 000 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg;
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 691 102,27 zł, gdzie 1 030 901,14 zł otrzymają domy kultury, a 444 000 zł biblioteki;
 • oświata i wychowanie – 16 108 382,89 zł, z czego 5 287 824,98 zł pochłoną przedszkola, 9 304 237,86 zł szkoły podstawowe, 155 000 zł stołówki szkolne i przedszkolne, natomiast 154 600 zł przewidziano na dowożenie uczniów do szkół;
 • pomoc społeczna – 2 752 692,55 zł, w tym 200 000 zł na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • transport i łączność – 1 970 451,92 zł, z czego 725 000 zł przeznaczono na lokalny transport zbiorowy, a 970 451,92 zł na drogi gminne.

Na zadania inwestycyjne w 2024 roku przeznaczono 26 509 830,69 zł, czyli niespełna 40% całego budżetu. Wśród zaplanowanych inwestycji jest m.in.:

 • rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Popielowie – 3 536 250 zł;
 • poprawa efektywności energetycznej w ośrodku zdrowia w Karłowicach – 2 087 970 zł;
 • przebudowa poddasza Centrum Kultury oraz budynku biblioteki w Popielowie – 1 750 000 zł;
 • prace konserwatorskie w XVII-wiecznym drewnianym kościele pw. św. Andrzeja w Popielowie – 510 000 zł;
 • remont cokołu oraz schodów zewnętrznych w kościele pw. św. Michała Archanioła w Karłowicach – 373 000 zł;
 • budowa szatni dla LKS w Karłowicach wraz z ogrodzeniem rozgraniczającym płytę boiska od widowni oraz zagospodarowaniem terenu – 350 000 zł.

Pełny budżet Gminy Popielów na 2024 rok można znaleźć TUTAJ.

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz