niedziela, 23 lutego, 2020
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Stare Kolnie

Stare Kolnie będą gospodarzem gminnych dożynek

Stare Kolnie będą gospodarzem gminnych dożynek

Na zebraniu wiejskim w Starych Kolniach, które odbyło się w sali wiejskiej 20 kwietnia, poczyniono pierwsze ustalenia w sprawie gminnych dożynek.

Wesprzemy sołectwo w przygotowaniach do dożynek, poprawimy kilka dróg, pomożemy przy pracach porządkowych. Szczegóły omówimy z sołtysem. – obiecał wójt Dionizy Duszyński.

Frekwencja na spotkaniu była bardzo nikła, uczestniczyło w nim kilku mieszkańców.

Gośćmi z urzędu gminy byli wójt Dionizy Duszyński oraz jego zastępczyni, Marietta Kupka.

Sołtys Janusz Chamot przedstawił sprawozdanie z przedsięwzięć podejmowanych w ubiegłym roku przez radę sołecką oraz zapowiedział planowane na ten rok inwestycje.

W 2017 roku z funduszu sołeckiego i przy wsparciu urzędu gminy wyremontowano drogę prowadzącą na cmentarz oraz parking. Zagospodarowany został również teren wokół świetlicy wiejskiej.

W tym roku zaplanowano zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Partyzanckiej, zakup dwóch tablic informacyjnych oraz materiałów do budowy wiaty. Prace budowlane wykonane zostaną w czynie społecznym. Najważniejsze wydarzenia w tym roku to 700-lecie Starych Kolni, które mieszkańcy będą obchodzić na festynie rodzinnym 26 maja i dożynki gminne zaplanowane na 2. września.

Po sprawozdaniu sołtysa Dionizy Duszyński przedstawił obszerne sprawozdanie finansowe z budżetu gminy, wymienił zrealizowane inwestycje, omówił przedsięwzięcia, które są w trakcie realizacji, i te, planowane na kolejne lata. Uczestnicy zebrania dowiedzieli się, skąd do kasy samorządu wpływają pieniądze i na co są wydawane. Wójt podziękował radzie sołeckiej, sołtysowi i mieszkańcom za 32 lata owocnej współpracy, apelował o pójście do wyborów i mądre głosowanie. Wskazał swoją zastępczynię, jako osobę gwarantującą dalszy, konsekwentny rozwój gminy.

Sołtys Janusz Chamot również podziękował w imieniu mieszkańców za wszelkie inwestycje zrealizowane w Starych Kolniach.

Podczas zebrania dokonano także wyboru dwóch delegatów do Zarządu Gminnej Spółki Wodnej.

Dzielnicowa Monika Solich ostrzegła mieszkańców przed oszustami wyłudzającymi przez telefon lub internet pieniądze, zwłaszcza od osób starszych.

Wzorem innych sołectw mieszkańcy Starych Kolni dowiedzieli się o dotacjach do wymiany pieców, możliwości kastracji lub sterylizacji jednego zwierzęcia z gospodarstwa na koszt urzędu gminy oraz możliwości korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Chróścicach.

Spotkanie przebiegło w spokojnej i życzliwej atmosferze.

Dodaj komentarz