sobota, 20 lipca, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Ekologia

Recykling baterii – dlaczego jest tak ważny?

InspiredImages z Pixabay

Jak powszechnie wiadomo, baterie i akumulatory zawierają w swoim składzie metale ciężkie: rtęć, ołów, cynk czy nikiel. Wiadomo też, że po zużyciu baterie stają się odpadami niebezpiecznymi i pod żadnym pozorem nie można ich wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci. Co dzieje się z nimi po tym, jak wylądują w odpowiednim pojemniku, a co, kiedy – w koszu na odpady zmieszane?

400 milionów – tyle sztuk baterii i akumulatorów każdego roku trafia na polski rynek. 80% z nich to baterie jednorazowego użytku, a 20% – akumulatory, które można ponownie naładować. Po zużyciu baterie i akumulatory muszą zostać bezpiecznie zeskładowane lub trafić do recyklingu.

Co daje nam recykling baterii?

Poddając baterie i akumulatory ponownej obróbce, można z nich odzyskać aż 99,5% wszystkich składników. Są to między innymi glin, miedź, nikiel, kobalt i kadm, ale też plastik, żelazo i… papier. Te materiały są z powodzeniem wykorzystywane w produkcji kolejnych przedmiotów, niekoniecznie baterii. W procesie wytapiania z akumulatorów odzyskuje się ołów rafinowany, który może zostać wykorzystany do produkcji rur, prętów, drutów czy taśmy.

Co zrobić, by dać bateriom szansę na nowe życie?

Zużyte baterie i akumulatory należy wywieźć na PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wtedy mamy pewność, że produkty zostaną odpowiednio zutylizowane lub przekazane firmom, które zajmują się ich recyklingiem. Warto również pamiętać, że każda placówka prowadząca sprzedaż baterii ma obowiązek przyjąć od nas zużyte baterie.
Wyrzucając baterie, akumulatory i każdy zużyty sprzęt elektroniczny do pojemnika na odpady zmieszane lub tworzywa sztuczne, szkodzimy planecie i sobie. Baterie wyrzucone do nieodpowiedniego pojemnika nie mają szans na ponowne wykorzystanie, zostaną więc zeskładowane na wysypisku odpadów, gdzie powoli będą się rozkładać.
Podczas procesu rozkładu baterii i elektroniki, z tych produktów uwalniają się szkodliwe dla środowiska i człowieka substancje, takie jak ołów czy rtęć, które zatruwają środowisko. Przyczyniają się do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych oraz zwierząt. Obecność tych metali w organizmie człowieka powoduje uszkodzenie mózgu i układu nerwowego oraz obrzęk płuc.
Jedna bateria guzikowa (stosowana np. w zegarkach) może zanieczyścić 1 metr sześcienny gleby i 400 litrów wody. Im większa bateria, tym większe szkody może wyrządzić. Warto o tym pamiętać, gdy, aby nie marnować czasu, wyrzucamy baterie do śmieci zmieszanych.

Dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Wodnej w Opolu
Źródła:
https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/recykling-baterii-koniecznosc-czy-przykry-obowiazek-11821.html
https://at-outlet.pl/blog/recykling-baterii-wszystko-co-warto-wiedziec

Echo Gmin Opolskich

Dodaj komentarz