sobota, 20 lipca, 2024
info@echogminopolskich.pl
0
  • No products in the cart.
Popielów

Absolutorium dla wójta jednogłośnie

Absolutorium dla wójta jednogłośnie

Na czerwcowej sesji Rady Gminy w Popielowie radni udzielili wójtowi Dionizemu Duszyńskiemu ostatnie absolutorium.

Komisja rewizyjna po dokonaniu kontroli stwierdziła, że wykonanie budżetu gminy za rok 2017 nie budzi żadnych zastrzeżeń. Pozytywna ocena komisji poparta została również pozytywną oceną Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący Rady Gminy ze swoją zastępczynią podziękowali włodarzowi za dobrze wykonaną pracę i złożyli na jego ręce, wraz z gratulacjami, bukiet kwiatów.

Wójt również podziękował radnym oraz swoim pracownikom za współpracę, bez której sukces byłby niemożliwy.

Zmiany na stanowiskach kierowniczych

Monika Macioszek końcem wakacji przechodzi na emeryturę, kończąc swoją 39-letnią pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Popielowie. W ramach podziękowań za wieloletnią współpracę przygotowała słodki poczęstunek.

Za zaangażowania i doskonałe wyniki w kształtowaniu kultury czytelniczej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych otrzymała gratulacje i podziękowania od radnych oraz wójta, który wręczył pani Monice bukiet kwiatów i list gratulacyjny z nagrodą.

Nagrodę otrzymał również dyrektor Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji – Piotr Szafrański.

Na emeryturę odchodzi dyrektor PSP w Popielowie, Agnieszka Dziechcińska. Konkurs na nowego dyrektora szkoły został już ogłoszony. O jego wynikach poinformujemy czytelników.

400 tysięcy dla OSP w Starych Siołkowicach

Taką kwotę z własnego budżetu przekaże gmina dla OSP w Starych Siołkowicach na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Koszt samochodu ma się zamknąć w kwocie 830 tysięcy. Brakującą kwotę strażacy otrzymają ze środków zewnętrznych.

Nie wyremontują tyle dróg gminnych, ile zaplanowali

Wicewójt Marita Kupka poinformowała radnych, że niestety w tym roku nie uda się zrealizować wszystkich, wcześniej zaplanowanych remontów dróg gminnych. Najważniejszą tego przyczyną jest drastyczny wzrost cen asfaltu, jego ograniczona dostępność oraz problemy ze znalezieniem wykonawcy, który mógłby zrealizować zadanie za rozsądną cenę. Coraz mniej firm zgłasza się do przetargów, bywa i tak, że do Urzędu nie trafia żadna oferta.

Kaniów doczeka się remontu świetlicy wiejskiej, Stobrawa musi jeszcze poczekać

Na przebudowę i modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kaniowie samorząd przeznaczył niespełna 120 zł. Pieniądze pochodzą z budżetu gminy oraz środków unijnych.

Niestety, wniosek o dofinansowanie rozbudowy świetlicy w Stobrawie został odrzucony z przyczyn formalnych. Władze samorządowe jednak nie zgadzają się z tą opinią, dlatego do sądu zostanie wniesiona skarga o niesłuszne odrzucenie wniosku.

Kąpielisko w Nowych Siołkowicach otwarte

Od 30 czerwca otwarty został ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy w Nowych Siołkowicach, jednak nie wszystkie atrakcje będą dostępne w tym sezonie. Zaplanowany montaż 37-metrowej zjeżdżalni przesunie się w czasie z przyczyn formalnych. Z tej atrakcji będzie można korzystać w następnym sezonie. Poza tym wszystkie planowane na ten rok inwestycje są lub będą w najbliższym czasie zrealizowane.

Obniżyć wójtowi pensje, czy nie obniżyć…

Radni mieli zagłosować nad uchwałą obniżającą wójtowi pensję o około 2 tys. zł.

Wszystkie samorządy musiały, według zaleceń odgórnych partii rządzącej, głosować w tej sprawie. W Popielowie niemal jednogłośnie radni sprzeciwili się tej uchwale i nie została ona podjęta. Tylko jeden radny wstrzymał się od głosu, dziesięciu pozostałych zagłosowała przeciw uchwale. W Sesji brało udział jedenastu radnych, czterech było nieobecnych.

Echo Gmin Opolskich

Jeden komentarz

Dodaj komentarz